Pozvánka na setkání Spolku 10.11.2016

Zveme Vás na plánované společné setkání členů Spolku včetně třídních důvěrníků a zástupců Školské rady. Setkání se koná 10.11. v 16:30h Misto: Eurytmický sál školy. Plánovaný program: diskuse s třídními důvěrníky – sběr požadavků ze tříd, nově – předávání kontaktů…

Platby za kroužky

Prosíme rodiče o zaplacení zájmových kroužků (s výjimkou Vaření) do konce října.   účet pro platbu kroužků: 2300677100/2010 Variabilní symbol pro 1. pololetí 2016/2017: 11617 Variabilní symbol pro 2. pololetí 2016/2017: 21617 Platíte-li v prvním pololetí za celý školní rok, uvádějte…

Zápis z otevřeného setkání na téma Komunikace, dne 15.9.2016

Přítomni: 37 přítomných z řad učitelů a rodičů, zastoupeno všech 9 tříd alespoň jedním zástupcem M.Barták seznámil přítomné s výstupem kolegia učitelů na téma koordinace, komunikace a zodpovědnosti, představil organizační strukturu včetně aktuálního personálního obsazení. Zástupce kolegia pro kontakt s…