Pozvánka na členskou schůzi Spolku 2017

Pozvánka na členskou schůzi Spolku 2017. Výbor Spolku zve všechny členy a další zájemce na členskou schůzi, která se koná 2.3.2017 od 17hodin v Eurytmickém sálu školy. Program: * Zahájení a ohlédnutí za uplynulým rokem * Seznámení s výsledky hospodaření Spolku a…