Autor archívu Dita Kasandra Poustecká

Status

Dita Kasandra Poustecká

Představení Divadelního Kruhu.

Natěrač v novém obsazení.

19. 10. 2018 od 19:00 v Divadle EXIL.

Status

Dita Kasandra Poustecká

Status

Dita Kasandra Poustecká

DIVADELNÍ KRUH – přijďte mezi nás!

Platby za kroužky

Prosíme rodiče o zaplacení zájmových kroužků (s výjimkou Vaření) do konce října.   účet pro platbu kroužků: 2300677100/2010 Variabilní symbol pro 1. pololetí 2016/2017: 11617 Variabilní symbol pro 2. pololetí 2016/2017: 21617 Platíte-li v prvním pololetí za celý školní rok, uvádějte…

Zápis ze setkání výboru Spolku, rozšířené o zprávy o činnosti Kruhu lycea ze dne 16. 6. 2016

  11 přítomných z řad rodičů, stávajících a případných budoucích pedagogů Lyceum  M.Barták informoval přítomné o výjezdu a návštěvách zahraničních waldorfských škol a školek za přítomnosti náměstka pana Rychteckého a paní Havlíkové.  Další plánované kroky: setkání se zástupci krajské…