Kruh Tvořivý

Mluvčí kruhu : Denisa Lechnýřová

Zakládající členové: Iva Broklová, Monika Hodíková

Popis a poslání / náplň činnosti: Organizace pravidelných tvořivých setkání s různorodou tématikou především pro zájemce z řad rodičů a starších dětí naší školy.

Místo a termíny setkání: Setkávání budou probíhat v prostorách školy v učebně pro ruční práce, pravidelně v prvním týdnu každého měsíce kromě září, v době mezi 18 – 20 hodinou. Příspěvek na jednotlivá setkání se bude odvíjet od ceny spotřebovaného materiálu. Činnost lektora bude dobrovolná.

Novinky/zápisy ze setkání kruhu: Přesná data a časy jednotlivých setkání budou zveřejněny na začátku školního roku prostřednictvím w-čtení a po celý školní rok na webu Spolku rodičů.

Připojte se k nám / Komu se mohou zájemci o členství v kruhu hlásit: Případní zájemci o členství v kruhu se mohou hlásit u mluvčí kruhu či kterékoliv ze zakládajících členek. Členové kruhu uplatňují přednostní právo účasti na tvořivých setkáních, která budou mít omezený počet míst. V případě, že nemáte zájem o pravidelná setkávání, členství není potřeba.