Zápis ze setkání Kruhů 9. 4. 2015

Zápis ze setkání Kruhů dne 9. 4. 2015 Přítomných: 16 z řad rodičů a učitelů Úvod: nastínění situace – lyceum, mateřská školka – Vyjádřená potřeba spojovat informace z jednotlivých Kruhů a navazovat na jednotlivá setkání – Postup dalších kroků k realizaci WIZE (projekt…

Podpořte vznik Waldorfského lycea v Českých Budějovicích | e-petice.cz

http://e-petice.cz/petitions/podporte-vznik-waldorfskeho-lycea-v-ceskych-budejovicich-1.html Milí přátelé, ve čtvrtek jsme obdrželi negativní stanovisko od MŠMT vzhledem k založení lycea v  jihočeském kraji. Naše iniciativa nyní pokračuje dál ve své práci s podporou právníků, spolků rodičů obou jihočeských škol a pomalu rozjíždíme i mediální kampaň.…

Nový Kruh stravování

Nově vznikl Kruh stravování, jehož koordinátorkou je Hana Murphy (hanka.murphy@gmail.com, tel: 732 719 223). Naše škola je zapojena jako jedna z 15 škol do pilotního projektu Skutečně zdravá škola (www.skutecnezdravaskola.cz), koordinátorkou toho projektu na naší škole je Hana Murphy.