Pozvánka na členskou schůzi Spolku 18.3.2021 od 17:00h

Výbor Spolku zve všechny členy a další zájemce na členskou schůzi Spolku, která se koná 18.3.2021 od 17:00-18:30 hodin distančně přes videokonferenci.

  • Zahájení a registrace členů, revize členství
  • Upřesnění plánu činností na 2. ½ šk. roku
  • Výroční zpráva za rok 2020/21
  • Rozpočet na rok 2021/22
  • Nabídka využití výhodného dlouhodobého pronájmu lesní chaty poblíž Chrudimi (Kochánovické rybníky) pro školní i mimoškolní akce v přírodě.

Další témata budou doplněna

Schůze proběhne distančně přes videokonferenci. Odkaz umístíme s předstihem na toto místo.

Plán ukončení 18:30h