Pozvánka na členskou schůzi Spolku 22.6.2020

Výbor Spolku zve všechny členy a další zájemce na členskou schůzi Spolku, která se koná 22.6.2020 od 16-17:30 hodin v Eurytmickém sálu školy.

Program:

  • Zahájení a registrace členů
  • Seznámení se stavem příprav organizace pro zřízení Waldorfského lycea
  • Návrh na úpravu stanov Spolku, směrnic a další dokumentace
  • Plán a vize pro další období
  • Další témata k diskusi

Program bude průběžně upřesněn na této stránce
Pro dotazy či návrhy k programu, prosím kontaktujte členy Výboru spolku na spolek@waldorfpardubice.cz.