Pozvánka na setkání třídních důvěrníků 1.2.2018

Vážení a milí třídní důvěrníci,

dovolujeme si vás pozvat na naši tradiční čtvrteční schůzku třídních důvěrníků. V příloze dále zasíláme zápis z předchozí schůzky.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 01.02.2018 v 17hodin v eurytmickém sálu (v případě, že by nebyl volný tak ve vedlejší třídě).

Na programu bude:

 • nové zprávy či připomínky z jednotlivých tříd
 • informace k plánovanému projektu Mapa Školy – ve spolupráci Spolku rodičů a Školy se podařilo zorganizovat a únor projekt SCIO Mapa školy. Společnost SCIO byla vybrána na základě odborné garance výsledků a jako dlouhodobý podporovatel alternativního školství v ČR
  • jedná se o komplexní průzkum/zjištění zpětné vazby od žáků, učitelů, rodičů, vedení školy a provozních zaměstnanců
  • průzkum / zjištění je zcela anonymní, ale abychom dosáhli objektivního výsledku, vyžaduje to maximální spolupráci všech zúčastněných stran
  • vyhodnocení / výstupy ve formě individuální komentované zprávy provádí organizace SCIO s odborným komentářem výsledků. U sdělení výsledků a komentáře bude účasten zástupce vedení Školy a zástupce Spolku rodičů.
  • náplní bude zjištění silných a slabých stránek jednotlivých částí školy, ze kterého by měl vzniknout podklad k diskusi na jaká témata se do budoucna zaměřit
  • kdo to financuje: průzkum je financován z rozpočtu školy
  • podrobnější informace si sdělíme na schůzce, případně viz odkazy níže:
   https://www.testovani.cz/Projekt/26/mapa-skoly
   https://www.scio.cz/o-vzdelavani/trendy-ve-vzdelavani/zapojeni-rodicu-do-vzdelavani.asp
 • představení nově zvolených členů školské rady a diksuse k možnosti nové spolupráce Spolku a školské rady
 • aktuální informace k projektu podpora „nadstandardní výuky“ na WŠ
 • návrh/diskuse pro nový způsob aktivit ohledně možností založení lycea + informace co se odehrálo v poslední době
 • případně diskuse nad dalšími tématy

 

Stáhnout PDF