Práce na WWW stránkách – rozdělení rolí

Tento text je diskusním příspěvkem pro další směřování práce na WWW stránkách. Reakce je možné pouze pro registrované návštěvníky, a členy spolku.

Vysvětlení

Při zadávání práce na WWW stránkách spolku jakožto informačního zdroje pro rodiče, jsem vystupoval z pozice „ajťáka“, tedy člověka, který připraví prostředí pro veřejnost a pro členy spolku. Toto prostředí obnáší nejenom technické zázemí webu, ale i vypracování struktury, ovládání a designu. Po dokončení hrubých prací jsem ve spolupráci s panem Šejnostou a Ritchelem dodal první obrysy systému, který nyní vidíte.

Tento systém má výhodu ve spolupráci více lidí. Je to redaktorský systém se svou hierarchií a možnostmi. Ovšem pak došlo k mému pomýlení, když jsem si „kruhy“ vysvětlil tak, že nadále zůstávám oním technickým správcem, tedy eminencí, která zajišťuje chod webu. časem mi došlo, že je to jinak. Lidé totiž správce webu vnímají jakožto šéfredaktora, který bdí i nad obsahem a neustále loví informace, které sám, nebo v součinnosti vkládá do systému.

Toto je ovšem činnost, které se sice nebráním, ale jsem pevně přesvědčen, že není v souladu s mými vlastnostmi. Zcela sebekriticky musím přiznat, že vůbec nejsem komunikativní typ a navíc moje vnímání informací je lidově řečeno „na draka“.

Návrhy modelů

Jelikož osobně vnímám webové stránky jakožto odnož tiskového oddělení, navrhuji diskutovat, jak dál postupovat ohledně sdílení informací ve směru spolek – rodiče – veřejnost a zpět. Máme několik modelů:

1) superšéfredaktor – jediný člověk (+ zástupce), který si informace shání a publikuje zde na webu, tedy plně zapojený do činnosti spolku sedící přímo u zdroje dění. Této pozici ovšem zdaleka nevyhovuji a podle mého to musí být pouze vedoucí spolku, neboť ten jediný má všechny informace z první ruky. Další delegování jenom napomáhá informačnímu šumu

2) redakce – tři čtyři lidé, kteří namátkově přispívají na web podle toho, jakou informaci zachytí, nebo podle oboru, jak si toto rozdělí. Je to optimální model pro nás, tento navrhuji projednat detailně, ale dle mého odhadu to budou lidé kolem vedoucího, kteří s ním přicházejí často do styku a mají tedy informace nejčerstvější.

3) kolektiv s šéfredaktorem – snový stav, kdy dva tři lidé mají práva šéfredaktora, tedy nejenom poskytují informace na web, ale i spravují svou rubriku vůči přispěvatelům – rodičům, kteří by mohli taktéž psát informace (aktuality, recenze, pozvánky apod.) a jejich příspěvky by pak byly schvalováni. Je to podobná komunita jako na sociálních sítích a proto nepředpokládám velký zájem, nicméně i na toto je systém připraven.

Role

Z výše uvedeného tedy se ptám pozvaných do této diskuse, jaký model by preferoval a hlavně – jakou roli by chtěl v tomto systému zastávat.

Základní rubriky, které je třeba obhopodařovat jsou:

  • dokumenty – formuláře, plakáty, zápisy, stanovy – tedy správce souborů, které někde vznikají a zásadně jemu ostatní tyto podklady posílají a on je publikuje a reviduje (verze apod.). Soubory preferuji v PDF formátu.
  • projekty – toto je úkol pro PR oddělení, které jistě má největší přehled o běžících projektech a musí udržovat platné verze příspěvků o těchto aktivitách
  • informace o spolku (vize, o nás, statut)  – jednorázová záležitost – doporučuji  nechat vedoucímu spolku v součinnosti s PR oddělením, tyto informace je třeba jednou pořádně projít a pak pouze při změně funkce opět překontrolovat údaje
  • sponzoři – asi opět PR, nebo nevím, kdo má kontakt na sponzory školy a spolku, musí to být člověk, který toto řídí
  • rodičům – správce databáze nabídek a poptávek ze stran rodičů – toto není problém pro mne, beru si to za své
  • kontakt – správce emailu a kontaktního formuláře. Je to veřejný mluvčí spolku. Navrhuji vedoucího, nebo jeho mluvčího (máme jej?).
  • zpravodaj – systém umí posílat zájemcům přehled novinek na webu přímo do e-mailu. Toto si beru také na sebe s tím, že pokud máte nápady, jaké další bulletiny zasílat zájemcům, jsou vítány a mohou být v tomto týmu také.

Technické podrobnosti

Email

Ohledně spolkového e-mailu – více je popsáno v samostatném článku. Jmenuje se Email spolku – nastavení.

Zpravodaj

Technicky se jedná o jednoduché přihlášení k určitým šablonám informací, které nadefinuji na webu. Nyní tam je pouze jedna šablona a to novinky v rubrice „Zprávy“ – tedy obecné informace pro veřejnost. Přihláška k odběru je dobrovolná a kdo se přihlásí, se může kdykoliv z tohoto odběru odhlásit. Více v článku Odběr novinek.

Diskuse

Prosím tedy o čtenáře, aby se pokusili zaregistrovat (ikony facebook, google apod) a vyjádřili se k otázkám ohledně webu.

Děkuji.

P.S. Klidně odkaz na tento článek šiřte jak je libo, víc hlav víc ví.