Předběžný zájem o kroužek

Název kroužku (vyžadováno)

 

Toto není přihláška! Váš zájem rozhodne, zda bude kroužek otevřen.

Na začátku školního roku bude znám rozvrh a časy kroužků, poté na základě Vašeho projeveného zájmu dostanete závaznou tištěnou přihlášku.

Vyplňte prosím tedy formulář, ať víme, o jaké kroužky byste měli zájem. Děkujeme.