Členství

Milí rodiče, vážení příznivci waldorfské pedagogiky,

je-li Vám blízká naše škola, cítíte-li se být osloveni myšlenkami waldorfské pedagogiky, a máte-li chuť se aktivně spolupodílet na činnostech Spolku pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích z. s., a tím i na rozvoji waldorfského školství v našem městě i regionu, připojte se k nám.

1. Řádnými členy Spolku pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích z. s. (dále jen „Spolek“) se mohou stát:

rodiče žáků Základní školy waldorfské v Pardubicích – oba rodiče či zákonní zástupci žáka mají ve Spolku každý jeden hlas. Zaměstnanci výchovně vzdělávacího zařízení s waldorfskou pedagogikou v Pardubicích

2. Podporujícími členy Spolku se mohou stát:

ostatní fyzické osoby (příznivci školy, rodiče bývalých či budoucích žáků, bývalí žáci apod.)právnické osoby

(viz Stanovy)

Od školního roku 2014/2015 se členové/ky Spolku zapisují do neveřejného Seznamů členů/nek Spolku (k dispozici u třídního učitele), stávající přihlášky zůstávají v platnosti. Členský poplatek činí 100,- Kč na kalendářní rok (číslo účtu: 2800563724/2010)

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Výbor Spolku