Členské příspěvky

Výše členského příspěvku pro období počínaje školním rokem 2017/2018 100Kč/rok. Poplatek je nutné uhradi nejpozději do konce října

Mimořádný příspěvek

Nad rámec pravidelných příspěvků na žáka může jakýkoli člen Spolku učinit mimořádný příspěvek/sponzorský dar v libovolné výši na účet 2300677100/2010. Pro daňové účely je možné doložit darovací smlouvu.

děkujeme