Členské příspěvky

Výše členského příspěvku na období počínaje školním rokem 2016/2017 bude stanoven členskou schůzí Spolku, která proběhne v lednu 2017.

Mimořádný příspěvek

Nad rámec pravidelných příspěvků na žáka může jakýkoli člen Spolku učinit mimořádný příspěvek/sponzorský dar v libovolné výši na účet 2300677100/2010. Pro daňové účely je možné doložit darovací smlouvu.

děkujeme

Stáhnout PDF