O Spolku a platbách

Co je Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích?

Spolek je dobrovolné seskupení rodičů, učitelů a přátel školy, se zájmem o podporu jejího rozvoje. Spolek je podporujícím partnerem kolegia učitelů.

Setkávání Spolku:

Členská schůze Spolku

– je setkáním členů Spolku, slouží k projednání organizačních, technických, administrativních a finančních záležitosti, týkající se chodu Spolku. Tato formální setkání probíhají podle potřeby, nejméně však 1x ročně. Členské schůze se vždy účastní zvolení zástupci tříd, kteří komunikují s výborem Spolku a informují rodiče ve třídách, kteří nejsou členy Spolku nebo se schůze neúčastnili.

Kruhová setkání, přednášky, semináře

– mají za cíl vzájemné setkávání a obohacování. Smyslem je prohlubování porozumění waldorfské pedagogice a antroposofii. Kruhová setkání probíhají každý první čtvrtek v měsíci od 16:30 hodin v hlavní budově školy. Náplní kruhových setkání může být zpěv, eurytmie, čtení, sdílení…

O termínech setkávání se vždy dozvíte ve w – čtení a na webových stránkách Spolku: spolek.waldorfpardubice.cz

Kruhy

jsou pracovní skupiny, zaměřené na rozvoj naší školy, školní komunity…V současné době funguje Kruh lyceum, Kruh mateřská školka, Kruh tvořivý, Kruh divadelní…. www.spolek.waldorfpardubice/kruhy-pracovni-skupiny-rodicu/ . Všechny stávající Kruhy jsou otevřeny spolupráci s novými rodiči, je vítáno zakládání kruhů nových dle aktuálních potřeb rodičů a školy.

Jak se stát členem Spolku?

Členem Spolku se stáváte podpisem v seznamu členů a zaplacením členského poplatku na účet Spolku u Fio banky číslo: 2300677100/2010. Výši členského poplatku stanovuje členská schůze. Veškeré dokumenty a informace týkající se činnosti Spolku naleznete na webu Spolku.

Co a jak platíme

Na naší škole neplatíme školné, protože náklady spojené s výukou našich dětí hradí MŠ ČR a Statutární město Pardubice. Tyto prostředky nepokrývají plně vše, co chceme dětem na waldorfské škole dopřát, proto se rodiče každého školáka podílejí příspěvkem, který je technicky rozdělen na třídní a školní příspěvkový fond.

1) příspěvek do třídního fondu

= 160,- Kč / měsíc ( výši si určuje třída sama  )

– peníze zůstávají ve třídě u třídního pokladníka, který prostředky uvolňuje dle potřeb třídy např. na výlety, vstupné, poplatky Asociaci waldorfských škol, slavnosti, řemesla…

2) příspěvek do školního příspěvkového fondu

= 80,- Kč / měsíc za 1. dítě ve škole ( 60,- Kč 2. dítě; 40,- Kč každé další )

– vybrané příspěvky jsou používány především na vzdělávání učitelů, podporu asistentů, výuku cizích jazyků, eurytmii, pořádání školních slavností…

Oba příspěvky současně platí rodiče 10 měsíců školního roku třídnímu pokladníkovi na účet třídy ( seznam pokladníků ). Třídní pokladníci přeposílají 2x ročně poplatky na školní příspěvkový účet u Fio banky číslo: 2800563724/2010, a to za první pololetí do 31. 1. a za druhé pololetí do 30. 6., který spravuje Spolek ve spolupráci s kolegiem učitelů. Na hospodaření Spolku dohlíží kontrolní komise a členská schůze.

ĆÍSLA TŘÍDNÍCH ÚČTŮ u FioB:

Tř. p. uč. Jany Maťátkové, pokladnice Jaroslava Andrejsová: 2300703663/2010

Tř. p. uč. Zuzany Bařinkové, pokladnice Jana Broulíková: 2600703665/2010

Tř. p. uč. Anety Kolesárové, pokladník Jiří Štěpánek: 2100703650/2010

Tř. p. uč. Petry Krobotové, pokladník Martin Filipi: 2400703652/2010

Tř. p. uč. Silvie Pospíšilové, pokladnice Radka Pátková: 2000703653/2010

Tř. p. uč. Heleny Štěpánkové, pokladník Jan Pavlů: 2300703655/2010

Tř. p. uč. Broni Machové, pokladnice Lenka Bláhová: 2600703657/2010

Tř. p. uč. Moniky Žďárové, pokladník Milan Mach: 2200703658/2010

Tř. p. uč. Lenky Čípelové, pokladnice Radka Pátková: 2400703660/2010

Na koho se obracet s nejasnostmi, dotazy, připomínkami?

Statutárním orgánem Spolku je tří nebo pětičlenný výbor.

Současný výbor:

Petr Chlápek (petr.chlapek@animatec.cz)

Denisa Lechnýřová (syyyr@syyyr.cz)

Jiří Štěpánek (stepanekjiri83@seznam.cz)

Stáhnout PDF