Orgány Spolku

Statutárním orgánem Spolku je Výbor.

Výbor je  od 21. 1. 2016 ve složení:

  • Petr Chlápek
  • Olga Pavlů
  • Denisa Lechnýřová
  • Monika Žďárová
  • Jiří Štěpánek
Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, kterou tvoří všichni členové Spolku.
Kontrolním orgánem je Kontolní komise:
  • Monika Gersenson
  • Pavel Lomička
  • Ondřej Sucharda

Hospodářka Spolku: Lenka Sedláková