Zprávy

Obecné informace, které nespadá do kruhů ani k rodičům

Pozvánka na členskou schůzi Spolku 27.6.2017

Pozvánka na členskou schůzi Spolku 27.6. 2017. Výbor Spolku zve všechny členy a další zájemce na členskou schůzi, která se koná 27.6.2017 od 17hodin ve 4.třídě školy (1.patro). Program Členské schůze: 17:00h – Změny finanční podpory Spolku na nadcházející období 17:30h –…

Platby za kroužky

Prosíme rodiče o zaplacení zájmových kroužků (s výjimkou Vaření) do konce října.   účet pro platbu kroužků: 2300677100/2010 Variabilní symbol pro 1. pololetí 2016/2017: 11617 Variabilní symbol pro 2. pololetí 2016/2017: 21617 Platíte-li v prvním pololetí za celý školní rok, uvádějte…

Zápis ze setkání výboru Spolku, rozšířené o zprávy o činnosti Kruhu lycea ze dne 16. 6. 2016

  11 přítomných z řad rodičů, stávajících a případných budoucích pedagogů Lyceum  M.Barták informoval přítomné o výjezdu a návštěvách zahraničních waldorfských škol a školek za přítomnosti náměstka pana Rychteckého a paní Havlíkové.  Další plánované kroky: setkání se zástupci krajské…