Zprávy

Obecné informace, které nespadá do kruhů ani k rodičům

Zápis ze setkání výboru Spolku, rozšířené o zprávy o činnosti Kruhu lycea ze dne 16. 6. 2016

  11 přítomných z řad rodičů, stávajících a případných budoucích pedagogů Lyceum  M.Barták informoval přítomné o výjezdu a návštěvách zahraničních waldorfských škol a školek za přítomnosti náměstka pana Rychteckého a paní Havlíkové.  Další plánované kroky: setkání se zástupci krajské…

Výroční zpráva 2015

W výroční zpráva 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015 V Pardubicích 21. 1. 2016 za výbor Spolku: Dita K. Poustecká; Olga Pavlů za kontrolní komisi: Pavel Lomička   Základní údaje Název: Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích z.s.…