Category: Zprávy

Obecné informace, které nespadá do kruhů ani k rodičům

Návrh Petra Budila – ALTÁN

  Na zahradě družiny je již v plném proudu budování altánu. Rodiče, kteří se chtějí zapojit do práce na stavbě,  se mohou obrátit na Petra Budila : sattvadesign@gmail.com nebo Ivana Prince: i.princ@centrum.cz                  …

Zápis ze schůzky výboru 30. 3. 2015

Zápis ze schůzky výboru 30. 3. 2015 přítomní: Olga Pavlů, Jiří Štěpánek, Monika Žďárová, Dita Poustecká Program: 1. metodika sociální fond 2. kompetence 3. spolupráce s kruhy 4. OM company (p. Procházka) 5. spolkový web a e mail ad 1.…

Zápis ze setkání Kruhů 9. 4. 2015

Zápis ze setkání Kruhů dne 9. 4. 2015 Přítomných: 16 z řad rodičů a učitelů Úvod: nastínění situace – lyceum, mateřská školka – Vyjádřená potřeba spojovat informace z jednotlivých Kruhů a navazovat na jednotlivá setkání – Postup dalších kroků k realizaci WIZE (projekt…

Podpořte vznik Waldorfského lycea v Českých Budějovicích | e-petice.cz

http://e-petice.cz/petitions/podporte-vznik-waldorfskeho-lycea-v-ceskych-budejovicich-1.html Milí přátelé, ve čtvrtek jsme obdrželi negativní stanovisko od MŠMT vzhledem k založení lycea v  jihočeském kraji. Naše iniciativa nyní pokračuje dál ve své práci s podporou právníků, spolků rodičů obou jihočeských škol a pomalu rozjíždíme i mediální kampaň.…

Členské poplatky

Členská schůze dne 26. 2. 2015 odhlasovala výši členského poplatku PRO ČLENY Spolku na 100,- Kč/ 1 rok. Poplatky posílejte na účet: 2300677100/2010 do konce března. Do zprávy pro příjemce uvádějte své jméno + ČP15. Pokud si nejste jistí, zda…