Category: Zprávy

Obecné informace, které nespadá do kruhů ani k rodičům

Valná hromada 23. 1. 2014

Přítomno 22 členů Spolku a 1 host D. Poustecká uvádí VH a přestavuje představenstvo a program VH, s programem přítomní souhlasí. Program VH: Výroční + finanční zpráva Volba členů představenstva Nové stanovy Spolku Diskuze Ad. 1 Přečtena výroční zpráva, finanční…

Zápis ze schůzky výboru 18.12.2014

Zápis ze schůzky výboru (setkání zástupců rodičů a zástupců vedení školy) dne 18. 12. 2014 Přítomné: D. Lechnýřová, D. Poustecká Hosté: M. Barták, P. Lomička, J. Štěpánek Program: 1. informace o zřízení a fungování třídních účtů u Fio 2. zástupci…

Zápis z členské schůze 18.9.2014 v sekci Dokumenty

V sekci DOKUMENTY byl umístěn zápis z členské schůze konané 18. 9. 2014, který je dostupný všem přihlášeným uživatelům. Součástí zápisu je vysvětlení pravidelných plateb, které se týkají všech rodičů žáků. Definice pravidelných měsíčních plateb pro všechny rodiče: 1) příspěvek do třídního…

Zápis z členské schůze 18.9. 2014

Zápis z členské schůze Spolku pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích 18. 9. 2014 Přítomní: viz prezenční listina Program: Informace o rozpočtu a poplatky do třídního a školního fondu Projekt „Rodiče vítáni“ Hlasování o výši členských poplatků Diskuse Denisa Lechnýřová zahájila…

Video z Jarního koncertu 2014

Profesionální záznam z Jarního koncertu 2014 bude k dispozici od pondělí 16.června v podatelně školy (u paní Jitky Krajníkové) a při závěrečné slavnosti na Hronovické scéně (čtvrtek 26.6. od 17hodin). Cena DVD s potiskem je 100Kč. Nákupem tohoto DVD přispějete…

Zápis z valné hromady 11.3.2014

Zápis z valné hromady Spolku rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích, dne 11. března 2014 Přítomni: 16 Program: prezence setkání spolků v Brně 5. 4. 2014 stanovy předpoklad hospodaření Olga Pavlů požádala přítomné o podpis prezenční listiny a za…