Category: Zprávy

Obecné informace, které nespadá do kruhů ani k rodičům

Podpořte vznik Waldorfského lycea v Českých Budějovicích | e-petice.cz

http://e-petice.cz/petitions/podporte-vznik-waldorfskeho-lycea-v-ceskych-budejovicich-1.html Milí přátelé, ve čtvrtek jsme obdrželi negativní stanovisko od MŠMT vzhledem k založení lycea v  jihočeském kraji. Naše iniciativa nyní pokračuje dál ve své práci s podporou právníků, spolků rodičů obou jihočeských škol a pomalu rozjíždíme i mediální kampaň.…

Členské poplatky

Členská schůze dne 26. 2. 2015 odhlasovala výši členského poplatku PRO ČLENY Spolku na 100,- Kč/ 1 rok. Poplatky posílejte na účet: 2300677100/2010 do konce března. Do zprávy pro příjemce uvádějte své jméno + ČP15. Pokud si nejste jistí, zda…

Noví členové výboru Spolku

Do výboru Spolku byli členskou schůzí nově zvoleni: Monika Žďárová a Jiří Štěpánek Výbor je nyní pětičlenný ve složení: Olga Pavlů, Denisa Lechnýřová, Monika Žďárová, Dita K. Poustecká a JIří Štěpánek.

Valná hromada 23. 1. 2014

Přítomno 22 členů Spolku a 1 host D. Poustecká uvádí VH a přestavuje představenstvo a program VH, s programem přítomní souhlasí. Program VH: Výroční + finanční zpráva Volba členů představenstva Nové stanovy Spolku Diskuze Ad. 1 Přečtena výroční zpráva, finanční…

Zápis ze schůzky výboru 18.12.2014

Zápis ze schůzky výboru (setkání zástupců rodičů a zástupců vedení školy) dne 18. 12. 2014 Přítomné: D. Lechnýřová, D. Poustecká Hosté: M. Barták, P. Lomička, J. Štěpánek Program: 1. informace o zřízení a fungování třídních účtů u Fio 2. zástupci…

Zápis z členské schůze 18.9.2014 v sekci Dokumenty

V sekci DOKUMENTY byl umístěn zápis z členské schůze konané 18. 9. 2014, který je dostupný všem přihlášeným uživatelům. Součástí zápisu je vysvětlení pravidelných plateb, které se týkají všech rodičů žáků. Definice pravidelných měsíčních plateb pro všechny rodiče: 1) příspěvek do třídního…

Zápis z členské schůze 18.9. 2014

Zápis z členské schůze Spolku pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích 18. 9. 2014 Přítomní: viz prezenční listina Program: Informace o rozpočtu a poplatky do třídního a školního fondu Projekt „Rodiče vítáni“ Hlasování o výši členských poplatků Diskuse Denisa Lechnýřová zahájila…

Video z Jarního koncertu 2014

Profesionální záznam z Jarního koncertu 2014 bude k dispozici od pondělí 16.června v podatelně školy (u paní Jitky Krajníkové) a při závěrečné slavnosti na Hronovické scéně (čtvrtek 26.6. od 17hodin). Cena DVD s potiskem je 100Kč. Nákupem tohoto DVD přispějete…