Třídní důvěrníci

Třídní důvěrníci pro školní rok 2019/2020
aktuální seznam zvolených zástupců jednotlivých tříd, na které se rodiče žáků mohou obracet se svými požadavky k projednání na setkání Spolku. Pokud nemůže být třídní důvěrník přítomen jednání, vyšle za sebe svého zástupce.

1. třída: Kristína Udržalová

2. třída: Tereza Malenovská

3. třída: Hana Murphy / Petra Malenovská
/
4. třída: Lucie Hamplová

5. třída: Kamila Srbová

6. třída David Rychtařík

7. třída: Martina Barboříková / Hana Murphy
/
8. třída Tomáš Bartoníček

9. třída Zuzana Vondráčková