Třídní důvěrníci

Třídní důvěrníci pro školní rok 2019/2020
aktuální seznam zvolených zástupců jednotlivých tříd, na které se rodiče žáků mohou obracet se svými požadavky k projednání na setkání Spolku. Pokud nemůže být třídní důvěrník přítomen jednání, vyšle za sebe svého zástupce.

1. třída: Tereza Malenovská

2. třída: Hana Murphy / Petra Malenovská
/
3. třída: Lucie Hamplová

4. třída: Kamila Srbová

5. třída David Rychtařík

6. třída: Martina Barboříková / Hana Murphy
/
7. třída Tomáš Bartoníček

8. třída Zuzana Vondráčková

9. třída Lada Studánková