Zájmové kroužky

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích pořádá ve spolupráci s Waldorfskou školou PCE zájmové kroužky. Jednotlivé kroužky můžete vybírat z níže uvedeného seznamu.

Kroužky postupně začínají od října. Termín 1. lekce vždy určuje lektor daného kroužku. Přihlášky děti obdrží od třídních učitelů nebo jsou ke stažení níže. Vyplněné přihlášky můžete poslat do školy po dětech, aby je odevzdaly třídnímu učiteli. Prosíme o odevzdání vyplněných přihlášek nejpozději do 8.10.2021.

Koordinátorka kroužků: Petra Culková

Informace o platbách: Eva Hrníčková


Přehled kroužků 2021/2022

Walda – pro děti bez nároku na družinu

Termín konání kroužku:
pondělí-pátek od oběda do 15.30h

pro děti od 3. třídy

Cena kroužku na pololetí: 1750 Kč


Keramika pro děti

Eva Hrníčková

Termín konání kroužku:
pondělí 14-15.30h
úterý 14-15.30h
max. 8 dětí
pro děti od 3. třídy

Cena kroužku na pololetí: 1100 Kč


Výtvarný kroužek

Monika Waldhauserová
Na výtvarném kroužku budeme nejen kreslit, malovat, modelovat, ale i vyrábět z přírodnin, papíru apod. Také si vyzkoušíme neobvyklé výtvarné techniky. Kroužek je určen pro nejmladší děti (1.- 2.třída).

Termín konání kroužku:
úterý 13.15-14h
max. 10 dětí

Cena kroužku na pololetí: 900 Kč


Kinball

Jitka Tošovská
Během kroužku Kin-Ballu se děti naučí pravidlům zajímavé týmové hry. Při trénincích spolupracují ti zkušení se začátečníky. V turnajích je pak důležitá spolupráce dívek a chlapců v jednom týmu. Pokud to podmínky dovolí, budeme se účastnit turnajů vypsaných pro jednotlivé věkové kategorie hráčů. Naším velkým úspěchem je 1. místo na mistrovství ČR a 4. místo na mezinárodní turnaji ve Francii.

Termín konání kroužku:
pátek 13:25-15:45

 • 13:25-14:45 malí (3.-4. třída, individuální domluva i mladší- nutné samostatné přesuny do hlavní budovy)
 • 14:00-15:45 velcí (od 5.třídy)

Cena kroužku na pololetí:
1200,-Kč (mladší děti)
1400,-Kč (starší děti)


Klavír

Petra Krobotová
individuálně dle rozvrhu
pro domluvení termínu kontaktujte prosím lektorku

Cena kroužku na pololetí: 2400Kč (cca 160 Kč/h)


Kytara

Šárka Klímová

Kroužek je určen žákům I. i II. stupně a jeho činnost je zaměřena na získání dovednosti hry na kytaru jako doprovodného nástroje ke zpěvu. Při  nácviku dovednosti se rozvíjí rovněž smysl pro rytmus, udržení tempa, hudební cítění, koordinace rozdílných pohybů pravé a levé ruky, aj. Cílem je především vytvoření a prohloubení vztahu k hudbě, k hudebnímu nástroji i zpěvu a radost z vlastní individuální i skupinové produkce.
středa-rozdělení do skupinek dle tříd a úrovně
od 3.třídy(mladší po domluvě)

Termín konání kroužku:
do přihlášky prosím uveďte návrh času, kdy by vaše dítě mohlo docházet na kroužek

Cena kroužku na pololetí: 1100Kč


Housle

Láďa Dejdar

Výuka hry na housle pro začátečníky i pokročilé

max. 5dětí

Termín konání kroužku:
individuálně po domluvě s lektorem

Cena kroužku na pololetí: 2400Kč


Angličtina

Renata Bosáková

Termín konání kroužku a popis:
středa 4.-5.tř. (14-14.45h)
V kroužku se budeme hravou formou (např. pomocí kartiček, obrázků, písniček a autentických nahrávek) zabývat angličtinou. Zapojíme všechny naše smysly a budeme hodně mluvit.

čtvrtek 8.-9.tř.(14.45-15.30h)
V malé skupince budeme zdokonalovat všechny jazykové dovednosti s důrazem na mluvení a porozumění.

Cena kroužku na pololetí: 1900Kč


Angličtina v říkadlech, písních a každodenní konverzaci dětského světa.

Jitka Suchardová Nováková
Budeme rytmizovat, muzicírovat, tvořit a hrát si. Ocitneme se v situacích, ve kterých si budeme muset porozumět a konat. Výuka je založena na principech přímé metody a metody celkové fyzické odpovědi.

Termín konání kroužku:
úterý 2.+3.tř. (13.30-14.15h)
úterý 4.+5.třída (14.30-15.15h)
středa 2.+3.tř (14-14.45h)

Cena kroužku na pololetí: 1900Kč


Dřevařský

Honza Rodina
Na kroužku Práce se dřevem se děti seznámí se základními technikami opracování dřeva. Budou pracovat jak s čerstvým tak suchým dřevem. K práci používáme základní nástroje – nože, sekery, kladiva, pily, dláta, nebozezy, rašple a pilníky. Děti budou postupně vyřezávat, řezat, vrtat, stloukat, šroubovat, brousit i natírat. Probereme i zásady bezpečnosti práce :-))

čtvrtek 14.30-15.30
od 3.třídy(mladší po domluvě)
max. 12dětí

Cena kroužku na pololetí: 900Kč
kroužek je již plně obsazen

Vzhledem k velkému zájmu o dřevařský kroužek jsem rozšířili nabídku o Dřevařský 2 – poslední volná místa

Jan Kadula
pondělí od 14.30-15.30h
v dílnách

 


Včelák

Pavel Lomička
V kroužku včelařství se malí i velcí školáci společně po celý rok starají o školní včely a učí se hravou formou vše, co je o včelách a životě v úle třeba vědět. Kroužek ja zapojen i pod Český svaz včelařů a děti dostávají zdarma domů časopis Včelařství. Jednou ročně s účastníme soutěže Zlatá včela. Na konci každé hodiny nás čeká lžička sladké odměny a na konci roku pak při medobraní malý podíl na celoroční práci našich pilných včeliček.

Termín konání kroužku:
úterý 14.30-15.30h
pro děti od 1.třídy

Cena kroužku na pololetí: 850 Kč


Pokud máte zájem dítě přihlásit do kroužku, vyplňte prosím přihlášku uvedenou pod odkazy níže. Vytištěnou přihlášku děti odevzdají svým třídním učitelům. Přihlášky můžete též odevzdat v kanceláři školy.

Některé kroužky začínají již v půlce září. Vyplněné přihlášky odevzdávejte do 15.10.2021.

 

Platby za kroužky pro rok 2021/22

 • účet pro platbu kroužků: 2300677100/2010
 • Variabilní symbol pro 1. pololetí 2021/2022: 12022
 • Variabilní symbol pro 2. pololetí 2022: 22022
 • do zprávy pro příjemce uvádějte: JMÉNO DÍTĚTE + KROUŽEK

Termíny úhrad:

   1. pololetí nejpozději do 31. 10. 2021
   2. pololetí nejpozději do 1. 2. 2022

Žádáme rodiče o včasnou úhradu kroužků za první a následně druhé pololetí. Při neuhrazení kroužku v termínu nebude moci dítě pokračovat v navštěvování kroužku.

Pojištění odpovědnosti za újmu v době konání kroužku – Pojistná smlouva u KOOPERATIVA č.: 8603135002 – limit pojistného plnění 1 000 000,- Kč (spoluúčast 500,- Kč)