Zájmové kroužky

Spolek pro podporu waldorfské pegagogiky v Pardubicích pořádá ve spolupráci s waldorfskou školou zájmové kroužky. Jednotlivé kroužky můžete vybírat z níže uvedeného seznamu.

Kroužky postupně začínají od poloviny září. Termín 1. lekce vždy určuje lektor daného kroužku. První týden v září dostanou děti přihlášky do kroužků od svých třídních učitelů.

Koordinátorka kroužků: Petra Culková

Informace o platbách: Lenka Sedláková


Platby za kroužky pro rok 2020/21

  • účet pro platbu kroužků: 2300677100/2010
  • Variabilní symbol pro 1. pololetí 2020/2021: 12021
  • Variabilní symbol pro 2. pololetí 2020: 22021
  • do zprávy pro příjemce uvádějte: JMÉNO DÍTĚTE + KROUŽEK

Termíny úhrad:

      1. pololetí nejpozději do 31. 10. 2020
      2. pololetí nejpozději do 1. 2. 2021

Žádáme rodiče o včasnou úhradu kroužků za první a následně druhé pololetí. Při neuhrazení kroužku v termínu nebude moci dítě pokračovat v navštěvování kroužku.

Pojištění odpovědnosti za újmu v době konání kroužku – Pojistná smlouva u KOOPERATIVA č.: 8603135002 – limit pojistného plnění 1 000 000,- Kč (spoluúčast 500,- Kč)

Přihlášky do kroužků

Pokud máte zájem dítě přihlásit do kroužku, vyplňte prosím přihlášku uvedenou pod odkazy níže. Vytištěnou přihlášku děti odevzdají svým třídním učitelům. Přihlášky můžete též odevzdat v kanceláři školy.

Některé kroužky začínají již v půlce září. Vyplněné přihlášky odevzdávejte do 11.9.2020.

Nabídka kroužků pro školní rok 2020/2021

Název kroužku: Kin-ball Název kroužku: Keramika
Určeno pro (věk dětí): 2. – 9. třída Určeno pro (věk dětí): 3. – 9. třída
2. třída po domluvě
Lektorka: Jitka Tošovská Lektorka: Eva Hrníčková
Termín (den, čas): pátek 13:15 – 14:30h
(mladší děti)

pátek 14:15 – 15:45h(starší děti)

pátek 13:15 – 15:45h je možno chodit i oba časy dohromady

děti z 1. třídy po domluvě s paní učitelkou – nástup říjen-listopad

Kroužek začíná již 2. týden v září z důvodu turnaje. Turnaje se účastní děti od 3.tř.

Termín (den, čas): pondělí 13:30 – 15:00h
3.třída

pondělí 15:30 – 17:00h
4.-9.třída

žáci 2.tř. po domluvě

Rozsah za pololetí: 15 lekcí hodinových/15 dvouhodinových Rozsah za pololetí: 15 lekcí
Cena za pololetí: 1100,-Kč (mladší děti)
1300,-Kč (starší děti)
2200,-Kč (docházka na oba časy)
Cena za pololetí: 1000,- Kč
Začátek činnosti: 2. týden v září Kapacita: 10 dětí
Název kroužku:  Výtvarný kroužek Název kroužku: Plstění
Určeno pro (věk dětí): 1. – 2. třída
3. třída po domluvě
Určeno pro (věk dětí):  2.-.5. třída
Lektorka: Monika Waldhauserová Lektorka: Kateřina Rodinová
Termín (den, čas): úterý 14:15 – 15:00h Termín (den, čas): středa 14:30 – 15:30
Rozsah za pololetí: 15 lekcí za pololetí Rozsah za pololetí: 15 lekcí za pololetí
Cena za pololetí: 750,00 Kč Cena za pololetí: 750,00 Kč
Kapacita: 10 dětí Kapacita: 10 dětí
Název kroužku: Housle Název kroužku: Kytara
Určeno pro (věk dětí): 1. – 9. třída Určeno pro (věk dětí): 3. – 9. třída
Lektorka: Láďa Dejdar Lektorka: Šárka Klímová
Termín (den, čas): dle individuální domluvy Termín (den, čas): středa
Prosíme do přihlášky uvést čas od kolika hodin dítě může docházet na kroužek.
Rozsah: Rozsah: 15 lekcí za pololetí
Cena za pololetí: 2 200,00 Kč Cena za pololetí: 1 000,00 Kč
Kapacita: 3-4 skupiny po 4-6 dětech
Název kroužku: Tanečky Název kroužku: Klavír
Určeno pro (věk dětí): 1. – 4. třída Určeno pro (věk dětí): 1. – 9. třída
Lektorka: Markéta Özcan Lektorka: Petra Krobotová
Termín (den, čas): čtvrtek 14:30 – 15:30h Termín (den, čas): dle individuální domluvy, přednost mají žáci,kteří pokračují z předchozích let
Rozsah: 15 lekcí za pololetí Rozsah:
Cena za pololetí: 750,- Kč Cena za pololetí: 2200,- Kč
(orientačně cena pro dítě 125kč/h)
Kapacita: skupiny po 2 žácích
Název kroužku: Práce se dřevem Název kroužku: Práce se dřevem
Určeno pro (věk dětí): 3. – 9. třída Určeno pro (věk dětí): 3. – 9. třída
Lektorka: Jan Rodina Lektor: Jan Kadula
Termín (den, čas): úterý 14:30 – 15:30h Termín (den, čas): čtvrtek 14:30 – 15:30h
Rozsah: 15 lekcí za pololetí Rozsah: 15 lekcí za pololetí
Cena za pololetí:  750,- Kč Cena za pololetí:  750,- Kč
Název kroužku: Walda – pro děti bez družiny Název kroužku: Včelařství
Určeno pro (věk dětí): od 3.třídy Určeno pro (věk dětí): 1. – 9. třída
Lektor: Markéta Dvořáková – pondělí

Kateřina Rodinová – úterý

Anička Klímová – středa, čtvrtek, pátek

Lektor: Pavel Lomička
Termín (den, čas): září-červen Termín (den, čas): úterý 14:30 – 15:30h
Rozsah: denně po – pá
dle rozvrhu žáků
Rozsah: 15 lekcí za pololetí
Cena za pololetí: 350,- Kč / platba na pololetí předem (1750Kč) do 30.9. Cena za pololetí: 650,- Kč
Začátek činnosti: září 2020
Poznámka: pokud se rodič rozhodne nepokračovat a dítě navštěvovalo kroužek v září, bude nutné uhradit za měsíc září 350Kč