Zájmové kroužky

Spolek pro podporu waldorfské pegagogiky v Pardubicích pořádá ve spolupráci s waldorfskou školou zájmové kroužky. Jednotlivé kroužky můžete vybírat z níže uvedeného seznamu.

Kroužky postupně začínají od poloviny září. Termín 1. lekce vždy určuje lektor daného kroužku. První týden v září dostanou děti přihlášky do kroužků od svých třídních učitelů.

Koordinátorka kroužků: Petra Culková

Informace o platbách: Lenka Sedláková


Platby za kroužky

účet pro platbu kroužků: 2300677100/2010
Variabilní symbol pro 1. pololetí 2018/2019: 11819
Variabilní symbol pro 2. pololetí 2018/2019: 21819
do zprávy pro příjemce uvádějte: JMÉNO DÍTĚTE + KROUŽEK

Termíny úhrad:

  1. pololetí nejpozději do 31. 10. 2018
  2. pololetí nejpozději do 1. 2. 2019

Žádáme rodiče o včasnou úhradu kroužků za první a následně druhé pololetí. Při neuhrazení kroužku v termínu nebude moci dítě pokračovat v navštěvování kroužku.

Pojištění odpovědnosti za újmu v době konání kroužku – Pojistná smlouva u KOOPERATIVA č.: 8603135002 – limit pojistného plnění 1 000 000,- Kč (spoluúčast 500,- Kč)

Přihlášky do kroužků

Pokud máte zájem dítě přihlásit do kroužku, vyplňte prosím přihlášku uvedenou pod odkazy níže. Vytištěnou přihlášku děti odevzdají svým třídním učitelům. Přihlášky můžete též odevzdat v kanceláři školy.

Některé kroužky začínají již v půlce září. Vyplněné přihlášky odevzdávejte do 10.9.2018.

 

Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019

Název kroužku: Kin-ball

mám zájem o kroužek!

Název kroužku: Školička skřítka Máčka

mám zájem o kroužek!

Určeno pro (věk dětí): 2. – 9. třída Určeno pro (věk dětí):
Lektorka: Jitka Tošovská Lektorka: Denisa Lechnýřová

722928086

Iva Munday

737601629

Termín (den, čas): středa 13:40-15:30h (začátečníci,2.+3.tř.+starší děti po individuální domluvě)

pátek 13:40 – 15:30h
(mladší děti,starší po domluvě)

mladší děti pátek 14:30 – 15:30h
(starší děti)

děti z 1. třídy po domluvě s paní učitelkou

Kroužek začíná již 12.9. z důvodu turnaje v HK(25.-27.9.)Turnaje se účastní děti od 3.tř.

Termín (den, čas): středa 9:00 – 12:00
Rozsah za pololetí: 15 lekcí hodinových/15 dvouhodinových Rozsah:
Cena za pololetí: 1300,-Kč Cena za pololetí:
Začátek činnosti: Začátek činnosti:
Název kroužku: Paličkování

mám zájem o kroužek!

Název kroužku: Včelařství

mám zájem o kroužek!

Určeno pro (věk dětí): 2. – 9. třída Určeno pro (věk dětí): 1. – 9. třída
Lektorka: Alena Klímová Lektor: Pavel Lomička
Termín (den, čas): úterý 13:30 – 14:30h Termín (den, čas): pondělí 14:00 – 15:00h
Rozsah: 15 lekcí za pololetí Rozsah: 15 lekcí za pololetí
Cena za pololetí: 650,00 Kč Cena za pololetí: 650,00 Kč
Začátek činnosti: Začátek činnosti:
Název kroužku: Zpěv

mám zájem o kroužek!

Název kroužku: Kytara

mám zájem o kroužek!

Určeno pro (věk dětí): Určeno pro (věk dětí): 3. – 9. třída
Lektorka: Monika Žabková Lektorka: Šárka Klímová
Termín (den, čas): Termín (den, čas): středa
Rozsah: Rozsah: 15 lekcí za pololetí
Cena za pololetí: 2200,00 Kč Cena za pololetí: 1 000,00 Kč
Začátek činnosti: Začátek činnosti:
 Poznámka: prosíme uvést časové omezení dítěte (odchod na bus, kroužek…)
Název kroužku: Výtvarný kroužek

mám zájem o kroužek!

Název kroužku: Housle

mám zájem o kroužek!

Určeno pro (věk dětí): 1. – 3. třída Určeno pro (věk dětí): 1. – 9. třída
Lektorka: Monika a Kateřina Waldhauserovy Lektor: Láďa Dejdar
Termín (den, čas): úterý 13:30 – 14:30h Termín (den, čas):  dle individuální domluvy
Rozsah: 15 lekcí za pololetí Rozsah:
Cena:  750,00 Kč Cena za pololetí: 2 200,00 Kč
Začátek činnosti: Začátek činnosti:
Název kroužku: Dramatický pro mladší

mám zájem o kroužek!

Název kroužku: Klavír

mám zájem o kroužek!

Určeno pro (věk dětí): 1. – 5. třída Určeno pro (věk dětí): 1. – 9. třída
Lektorka: Renáta Šťastná Lektorka: Petra Krobotová
Termín (den, čas): čtvrtek 16:00 – 17:00h Termín (den, čas): dle individuální domluvy
Rozsah: 15 lekcí za pololetí Rozsah:
Cena za pololetí: 650,- Kč Cena za pololetí: 2200,- Kč
(orientačně cena pro dítě 125kč/h)
Začátek činnosti: Začátek činnosti:
Název kroužku: Dramatický pro starší

mám zájem o kroužek!

Název kroužku: Práce se dřevem

mám zájem o kroužek!

Určeno pro (věk dětí): 6. – 9. třída Určeno pro (věk dětí): 3. – 9. třída
Lektorka: Broňa Machová Lektor: Jan Kadula
Termín (den, čas): čtvrtek 14:15 – 15:15hod Termín (den, čas): středa+čtvrtek 14:00 – 15:00h
Rozsah: Rozsah: 15 lekcí za pololetí
Cena: 650,- Kč Cena za pololetí: 750,- Kč
Začátek činnosti: Začátek činnosti:
Název kroužku:  

 

Název kroužku: Walda – pro děti bez družiny

mám zájem o kroužek!

Určeno pro (věk dětí): Určeno pro (věk dětí): 4. – 6. třída
Lektorka: Lektorka: Markéta Dvořáková
Lenka Čípelová
Termín (den, čas): Termín (den, čas): září-červen
Rozsah: Rozsah: denně po – pá
Cena za měsíc: 350,- Kč / platba na pololetí předem (1750Kč) do 30.9.
Začátek činnosti: září 2018
 Poznámka: pokud se rodič rozhodne nepokračovat a dítě navštěvovalo kroužek v září, bude nutné uhradit za měsíc září 350Kč