Zájmové kroužky

Dočasně je pozastavena činnost kroužků do odvolání.
více info je zde

Spolek pro podporu waldorfské pegagogiky v Pardubicích pořádá ve spolupráci s waldorfskou školou zájmové kroužky. Jednotlivé kroužky můžete vybírat z níže uvedeného seznamu.

Kroužky postupně začínají od poloviny září. Termín 1. lekce vždy určuje lektor daného kroužku. První týden v září dostanou děti přihlášky do kroužků od svých třídních učitelů.

Koordinátorka kroužků: Petra Culková

Informace o platbách: Lenka Sedláková


Platby za kroužky pro rok 2019/20

  • účet pro platbu kroužků: 2300677100/2010
  • Variabilní symbol pro 1. pololetí 2019/2020: 11919
  • Variabilní symbol pro 2. pololetí 2020: 21919
  • do zprávy pro příjemce uvádějte: JMÉNO DÍTĚTE + KROUŽEK

Termíny úhrad:

      1. pololetí nejpozději do 31. 10. 2019
      2. pololetí nejpozději do 1. 2. 2020

Žádáme rodiče o včasnou úhradu kroužků za první a následně druhé pololetí. Při neuhrazení kroužku v termínu nebude moci dítě pokračovat v navštěvování kroužku.

Pojištění odpovědnosti za újmu v době konání kroužku – Pojistná smlouva u KOOPERATIVA č.: 8603135002 – limit pojistného plnění 1 000 000,- Kč (spoluúčast 500,- Kč)

Přihlášky do kroužků

Pokud máte zájem dítě přihlásit do kroužku, vyplňte prosím přihlášku uvedenou pod odkazy níže. Vytištěnou přihlášku děti odevzdají svým třídním učitelům. Přihlášky můžete též odevzdat v kanceláři školy.

Některé kroužky začínají již v půlce září. Vyplněné přihlášky odevzdávejte do 10.9.2019.

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020

Název kroužku: Kin-ball
Určeno pro (věk dětí): 2. – 9. třída
Lektorka: Jitka Tošovská
Termín (den, čas): pondělí 14:00-15:30h

pátek 14:00 – 15:30h

děti z 1. třídy po domluvě s paní učitelkou – nástup říjen-listopad

Kroužek začíná již 9.9. z důvodu turnaje. Turnaje se účastní děti od 3.tř.

Rozsah za pololetí: 15 lekcí hodinových/15 dvouhodinových
Cena za pololetí: 1300,-Kč
Začátek činnosti:
Název kroužku:  Výtvarný kroužek Název kroužku: Plstění
Určeno pro (věk dětí): 1. – 2. třída Určeno pro (věk dětí):  2.-.5. třída
Lektorka: Monika Waldhauserová Lektorka: Kateřina Rodinová
Termín (den, čas): úterý 14:00 – 15:00h Termín (den, čas): úterý 14:30 – 15:30
Rozsah za pololetí: 15 lekcí za pololetí Rozsah za pololetí: 15 lekcí za pololetí
Cena za pololetí: 750,00 Kč Cena za pololetí: 750,00 Kč
Začátek činnosti: Začátek činnosti:
Název kroužku: Housle Název kroužku: Kytara
Určeno pro (věk dětí): 1. – 9. třída Určeno pro (věk dětí): 1. – 9. třída
Lektorka: Láďa Dejdar Lektorka: Šárka Klímová
Termín (den, čas): dle individuální domluvy Termín (den, čas): úterý, středa, čtvrtek
Prosíme do přihlášky napsat čas a den,který vyhovuje nejvíce-podle zájmu pak lektorka vybere dva dny, kdy bude výuka probíhat
Rozsah: Rozsah: 15 lekcí za pololetí
Cena za pololetí: 2 200,00 Kč Cena za pololetí: 1 000,00 Kč
Začátek činnosti: Začátek činnosti:
 Poznámka: prosíme uvést časové omezení dítěte (odchod na bus, kroužek…)
Název kroužku: Dramatický Název kroužku: Klavír
Určeno pro (věk dětí): 1. – 9. třída Určeno pro (věk dětí): 1. – 9. třída
Lektorka: Renáta Šťastná Lektorka: Petra Krobotová
Termín (den, čas): čtvrtek 15:00 – 16:00h
Pokud by vyhovoval jiný den, je možná domluva s lektorkou. Prosíme napsat do přihlášky.
Termín (den, čas): dle individuální domluvy, přednost mají žáci,kteří pokračují z předchozích let
Rozsah: 15 lekcí za pololetí Rozsah:
Cena za pololetí: 650,- Kč Cena za pololetí: 2200,- Kč
(orientačně cena pro dítě 125kč/h)
Začátek činnosti: Začátek činnosti:
Název kroužku: Práce se dřevem Název kroužku: Včelařství
Určeno pro (věk dětí): 3. – 9. třída Určeno pro (věk dětí): 1. – 9. třída
Lektorka: Jan Rodina Lektor: Pavel Lomička
Termín (den, čas): úterý 14:00 – 15:00h Termín (den, čas): pondělí 14:00 – 15:00h
Rozsah: 15 lekcí za pololetí Rozsah: 15 lekcí za pololetí
Cena za pololetí:  750,- Kč Cena za pololetí: 650,- Kč
Začátek činnosti: Začátek činnosti:
Název kroužku: Walda – pro děti bez družiny
Určeno pro (věk dětí): od 3.třídy
Lektor: Markéta Dvořáková,Monika Waldhauserová
Termín (den, čas): září-červen
Rozsah: denně po – pá
dle rozvrhu žáků
Cena za pololetí: 350,- Kč / platba na pololetí předem (1750Kč) do 30.9.
Začátek činnosti: září 2019
Poznámka: pokud se rodič rozhodne nepokračovat a dítě navštěvovalo kroužek v září, bude nutné uhradit za měsíc září 350Kč