Zájmové kroužky

Spolek pro podporu waldorfské pegagogiky v Pardubicích pořádá ve spolupráci s waldorfskou školou řadu kroužků. Jednotlivé kroužky můžete vybírat z níže uvedeného seznamu.

Koordinátorka kroužků: Petra Culková

Informace o platbách: Lenka Sedláková


Platby za kroužky

účet pro platbu kroužků: 2300677100/2010
Variabilní symbol pro 2. pololetí 2017/2018: 21718
do zprávy pro příjemce uvádějte: JMÉNO DÍTĚTE + KROUŽEK

Termíny úhrad:

  1. pololetí nejpozději do 31. 10. 2017
  2. pololetí nejpozději do 1. 2. 2018

Žádáme rodiče o včasnou úhradu kroužků za první a následně druhé pololetí. Při neuhrazení kroužku v termínu nebude moci dítě pokračovat v navštěvování kroužku.

Pojištění odpovědnosti za újmu v době konání kroužku – Pojistná smlouva u KOOPERATIVA č.: 8603135002 – limit pojistného plnění 1 000 000,- Kč (spoluúčast 500,- Kč)

 

Nabídka kroužků pro školní rok 2017/2018

Název kroužku: Kin-ball

mám zájem o kroužek!

Název kroužku: Školička skřítka Máčka

mám zájem o kroužek!

Určeno pro (věk dětí): 2. – 9. třída Určeno pro (věk dětí):
Lektorka: Jitka Tošovská Lektorka: Denisa Lechnýřová

722928086

Iva Munday

737601629

Termín (den, čas): středa 14:30-15:30h
pátek 14:15 – 15:30h
mladší děti pátek 13:15 – 14:15h
děti z 1. třídy po domluvě s paní učitelkou
Termín (den, čas):  středa 9:00 – 12:00
Rozsah za pololetí: 15 lekcí hodinových/15 dvouhodinových Rozsah:
Cena za pololetí: 650,-Kč Cena za pololetí:
Začátek činnosti: Začátek činnosti:
Název kroužku: Paličkování

mám zájem o kroužek!

Název kroužku: Včelařství

mám zájem o kroužek!

Určeno pro (věk dětí): 2. – 9. třída Určeno pro (věk dětí):  1. – 9. třída
Lektorka: Alena Klímová Lektor:  Pavel Lomička
Termín (den, čas): pondělí 13:30 – 15:50h Termín (den, čas):  úterý, středa 14:30 – 16:00h
Rozsah: 15 lekcí za pololetí Rozsah: 15 lekcí za pololetí
Cena za pololetí: 650,00 Kč Cena za pololetí:  650,00 Kč
Začátek činnosti: Začátek činnosti:
Název kroužku: Dramatický pro starší

mám zájem o kroužek!

Název kroužku: Kytara

mám zájem o kroužek!

Určeno pro (věk dětí): 6. – 9. třída Určeno pro (věk dětí): 3. – 9. třída
Lektorka: Broňa Machová Lektorka: Šárka Klímová
Termín (den, čas): úterý 14:30 – 16:00h Termín (den, čas):  středa, pátek
Rozsah: 15 lekcí za pololetí Rozsah: 15 lekcí za pololetí
Cena za pololetí: 650,00 Kč Cena za pololetí: 1 000,00 Kč
Začátek činnosti: Začátek činnosti:
 Poznámka: prosíme uvést časové omezení dítěte (odchod na bus, kroužek…)
Název kroužku: Výtvarný kroužek

mám zájem o kroužek!

Název kroužku: Flamenco – zrušeno!

 

Určeno pro (věk dětí): 1. – 9. třída Určeno pro (věk dětí): 6. – 9. třída
Lektorka: Monika Waldhauserová Lektorka: Monika Hodíková
Termín (den, čas):  úterý 13:30 – 14:30h Termín (den, čas): středa 14:30 – 15:30
Rozsah: 15 lekcí za pololetí Rozsah: 15 lekcí za pololetí
Cena za pololetí: 700,00 Kč Cena za pololetí: 650,00 Kč
Začátek činnosti: Začátek činnosti:
Název kroužku: Angličtina v písních – zrušeno Název kroužku: Zpěv/Klavír

mám zájem o kroužek!

Určeno pro (věk dětí): 6. – 9. třída Určeno pro (věk dětí): 1. – 9. třída
Lektorka: Kateřina Sedláčková Lektorka: Monika Žabková
Termín (den, čas): Termín (den, čas): pondělí 14h
úterý 14:30h
středa 14h
Rozsah: 15 lekcí za pololetí Rozsah: 15 lekcí za pololetí
Cena: Cena za pololetí: 1 000,00 Kč
Začátek činnosti: Začátek činnosti:
Název kroužku: Filmový klub

mám zájem o kroužek!

Název kroužku: Housle

mám zájem o kroužek!

Určeno pro (věk dětí): Určeno pro (věk dětí):
Lektorka: Kateřina Sedláčková Lektor: Láďa Dejdar
Termín (den, čas):  1. středa v měsíci 14:45 15:45h

(v dubnu 2. středa)

Termín (den, čas):  dle domluvy
Rozsah:  1x měs. říjen – květen Rozsah:
Cena: zdarma Cena za pololetí: 2 000,00 Kč
Začátek činnosti:  říjen Začátek činnosti:
Název kroužku: Dramatický pro mladší

mám zájem o kroužek!

Název kroužku: Keramicko – umělecký

mám zájem o kroužek!

Určeno pro (věk dětí):  1. – 5. třída Určeno pro (věk dětí): 1. – 3. tř. (max 12 dětí)
Lektorka: Renáta Šťastná Lektorka: Erika Sedláková
Termín (den, čas):  čtvrtek 14:00 – 15:30h Termín (den, čas): středa 14:45 – 16:00
Rozsah:  15 lekcí za pololetí Rozsah: 15 lekcí za pololetí
Cena za pololetí:  650,- Cena za pololetí: 750,- Kč
Začátek činnosti: Začátek činnosti:
Název kroužku: Školní časopis

mám zájem o kroužek!

Název kroužku: Práce se dřevem

mám zájem o kroužek!

Určeno pro (věk dětí): Určeno pro (věk dětí): 3. – 9. třída
Lektorka:  Broňa Machová Lektor: Jan Kadula
Termín (den, čas):  dle domluvy Termín (den, čas): pondělí 14:00 – 15:00h
Rozsah: Rozsah: 15 lekcí za pololetí
Cena: zdarma Cena za pololetí: 750,- Kč
Začátek činnosti: Začátek činnosti:
Název kroužku: Kroužek zdravého pohybu – zrušeno!

mám zájem o kroužek!

Název kroužku:  Walda – pro děti bez družiny

mám zájem o kroužek!

Určeno pro (věk dětí): 1. – 3. třída Určeno pro (věk dětí):  4. – 6. třída
Lektorka: Jana Hnítková Lektorka:  Petra Culková
Termín (den, čas):  čtvrtek 14:00 – 15:00h Termín (den, čas):  září-červen
Rozsah: 20 lekcí Rozsah:  denně po – pá
Cena za pololetí: 800,- Kč Cena za měsíc:  300,- Kč / platba na pololetí předem (1500Kč) do 30.9.
Začátek činnosti: Začátek činnosti:  září 2017
 Poznámka: pokud se rodič rozhodne nepokračovat a dítě navštěvovalo kroužek v září, bude nutné uhradit za měsíc září 300Kč
Název kroužku: Malý průzkumník přírody – zrušeno!

mám zájem o kroužek!

Určeno pro (věk dětí):  1. – 5. třída (max. 8 dětí)
Lektorka:  Jana Dobešová
Termín:  středa 13:00 – 14:30h
Rozsah:  15 lekcí za pololetí
Cena za pololetí: