Zápis – schůzka Spolku rodičů 6.10.2016

Zápis z členské schůze Spolku rodičů- 27 přítomných

Diskuse:

  • směrnice, týkající se pohybu rodičů ve škole
  • potřeba pravidelného plnění webových stránek Spolku
  • diskuse k funkčnosti a rizikům emailové komunikace

Role třídního důvěrníka

  • návrh pravidla – končící důvěrník třídy seznámí s prací důvěrníka začínajícího důvěrníka 1.třídy
  • reference rodičům o pozici důvěrníka – v rámci třídních setkání
  • součást rodič. setkání je prostor pro předání informací tř. důvěrníka a pokladníka

Jarmark

Paní Lechnýřová vyzvala rodiče k organizaci tvořivých dílen či pomoci v průběhu jarmarku. Na příštím setkání se zástupci tříd bude navrženo a dohodnuto využití letošního výtěžku.

Aktivita rodičů
při organizaci jarmarku (netýká se třídních aktivit pro jarmark):

Dosud se v dílně na tvoření věnců angažovali hlavně učitelé. Letos je kvůli tomu ve hře i možnost, že tato dílna nebude. Proto je prosba, aby se třídnímu důvěrníkovi hlásili rodiče s následujícími možnostmi:

  • Pomoc v dílně věnců
  • organizace dílniček nebo jen pomoc v průběhu
  • příprava a výzdoba školních prostor (neopadavé dřeviny, nasušené plody atd.)

W-čtení

Opakováná výzva k přihlásení se odběru příjmu emailů w-čtení, které chodí v sobotu ráno. Možnost přihlášení odběru: http://www.waldorfpardubice.cz/tridy/prihlaska-k-odberu-w-cteni/, případně žádat o tištěné w-čtení domů

Příspěvek do spolku

V každé třídě existují seznamy členů k možnému zapsání, platba ročního poplatku bude vždy na začátku kalendářního roku – příští setkání Spolku 19.1. 2017

Změna stanov a zápisu z obchodního rejstříku

je třeba do obchodního rejstříku nahlásit změnu statutárních orgánů. Při té příležitosti představenstvo zváží dopracovat návrh změny stanov spolku, které by zohlednili roli třídních důvěrníků do stanov spolku. Jiný návrh – stanovy neměnit, zachovat 3-členný výbor+ neformální role třídních důvěrníků tak, aby mohli hlasovat. Návrh zpracuje výbor spolku.

Termíny setkání spolku a zástupců

vždy první čtvrtek v měsíci v 16:30, příští setkání výboru a důvěrníků se koná 3.11.2016

Zapsali: Pavel Macek, Denisa Lechnýřová