Zápis ze setkání výboru Spolku 12. 5. 2016

 

Přítomni: P. Chlápek, J. Štěpánek, O. Pavlů, M. Barták, M. Žďárová, D. Lechnýřová

  • Olga Pavlů odstupuje ze své funkce ve výboru Spolku (výbor musí mít lichý počet členů, nový člen výboru bude volen na členské schůzi začátkem dalšího školního roku)
  • Lyceum – informace týkající se iniciativ zakládajících střední stupeň
  • Reflexe Jarní akademie a oslavy výročí Spolku
  • Informace o pronájmu zahrady, která navazuje na zahradu školní
  • Odsouhlasena potřeba vedení účetnictví Spolku (v současné době pouze evidence), plánovaná porada s účetní školy
  • Příspěvky na vzdělávání učitelů (vyjasnění podmínek a času žádostí)
  • Projekt altánu – oslovení možných sponzorů
  • Nutno oslovit pokladníky o úhradu příspěvků do 15. 6.
  • Další setkání výboru Spolku se koná 16. 6., podněty stran rodičů vítány

Zapsala Denisa Lechnýřová