Zápis ze setkání výboru Spolku, rozšířené o zprávy o činnosti Kruhu lycea ze dne 16. 6. 2016

 

11 přítomných z řad rodičů, stávajících a případných budoucích pedagogů

Lyceum

 M.Barták informoval přítomné o výjezdu a návštěvách zahraničních waldorfských škol a

školek za přítomnosti náměstka pana Rychteckého a paní Havlíkové.

 Další plánované kroky: setkání se zástupci krajské hospodářské komory, získání podpory

významných zaměstnavatelů regionu, podzimní konference se zřizovatelem, v září plánován

výjezd se zřizovatelem na waldorfská lycea do Semil a do Prahy. Zřízení středního stupně

připadá v úvahu nejdříve od školního roku 2018/2019. Veškeré praktické kroky týkající se

zakládání lycea v této chvíli podniká vedení základní školy.

 Kolegium lycea – kruh je stále otevřen případným novým zájemcům, někteří pracují na

úpravách svých stávajících úvazků tak, aby mohli navštěvovat vzdělávací semináře.

Doporučeno waldorfské vzdělávání všem potenciálním zájemcům.

Asistenti třídních učitelů pro příští školní rok

M. Barták vysvětlil situaci (podrobnější info ve w-čtení).

Diskuze k možným řešením – návrh navýšení příspěvků do Spolku, ze kterých by se na asistenci v jednotlivých třídách přispívalo (zkušenost z jiných waldorfských škol). Téma na setkání Spolku v září 2016.

W-čtení k asistenci

Asistence ve třídách 2016/2017

Od příštího školního roku se mění financování asistentů ve třídách. Stávající systém přes úřad

práce, který byl vůči nám nadstandardně příznivý, končí a nový systém ministerstvo školství

v současnosti zavádí.  Z tohoto důvodu může vznikat mnoho obav a nejasností, které jsou

spojeny s nedostatkem informací nejen pro rodiče, ale i pro školy samotné. V současné době

je požádáno na krajském úřadě o asistenty pro všechny děti, které na něj mají zákonný

nárok. Minulý týden jsme obdrželi informaci o výrazném navýšení prostředků kraje právě pro

asistenty.  Na přelomu června a července bychom měli dostat konkrétní podklady

k jednotlivým asistentům na následující školní rok. Věříme, že našim žádostem bude

vyhověno. Z tohoto důvodu je třeba vyčkat, protože vše je v pohybu a v tomto se vůbec nic

nemění oproti minulému období (přidělení asistenta z úřadu práce bylo škole sdělováno až

koncem srpna). V současné době není tedy aktuální pořádat sbírky na asistenty

apod.. V polovině září se uskuteční setkání Spolku rodičů a kolegia učitelů, na kterém se

budeme společně věnovat aktuálnímu stavu asistence ve třídách a případným možnostem

její koncepční podpory. Veškeré dotazy směřujte prosím přímo na mne

(milan.bartak@waldorfpardubice.cz), abychom se vyhnuli komunikačním nejasnostem.

S díky Milan Barták, ředitel školy

Zapsala Denisa Lechnýřová