Pozvánka na členskou schůzi Spolku 3.10.2022

Výbor Spolku zve všechny členy a další zájemce na členskou schůzi Spolku, která se koná 3.10.2022 od 17-18:30. Program: • Registrace zúčastněných členů Spolku• Volba nové pozice koordinátora Spolu – případné návrhy a dotazy na pozici koordinátora Spolku zasílejte na…

Pozvánka na členskou schůzi Spolku 7.6.2022

Výbor Spolku zve všechny členy a další zájemce na členskou schůzi Spolku, která se koná 7.6.2022 od 17-18:30. Součástí schůze bude i setkání třídních důvěrníků. Program: • Zahájení a registrace členů• Zprávy ze tříd a diskuse s třídními důvěrníky• Seznámení s…

Pozvánka na výroční členskou schůzi Spolku 2022

Výbor Spolku zve všechny členy a další zájemce na členskou schůzi Spolku, která se koná 9.3.2022 od 17-18:30 on-line. Program: • Zahájení a registrace členů• Seznámení s průběžnými výsledky hospodaření Spolku za šk. rok 2020/21• Návrh rozpočtu pro šk. rok…

Letní kempy 2021

V průběhu letošních prázdnin pořádá Spolek za finanční podpory MŠMT Letní kempy. Jedná se formu příměstských táborů, kde mohou děti navštěvovat denní prgram, který je pro ně připraven našimi lektory. Jedná se o denní formu programu s cílem podpořit hravou…