Adventní jarmark 2015

Poděkování všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli v přípravách, průběhu či závěrečném úklidu

letošního jarmarku. Návštěvnost byla letos poměrně veliká, v připravených dílničkách se vystřídalo

okolo 90 dětí, v dílně adventních věnců bylo stále plno. Školou se nesla vůně pečených perníčků a

opékaných klobás, z patra zaznívala hudba Formanů. Lidé ze školy odcházeli z úsměvem. Děkujeme.

Zde vyúčtování a konečný výtěžek:

Prodej vyráběnek do dílniček: 5 600,- Kč

10% příspěvek od vnějších prodejců: 3 530,- Kč

Dobrovolné vstupné: 4 525,- Kč

Výdaje spojené s realizací dílen: 3 310,- Kč

Celkový výtěžek jarmarku: 10 345,- Kč