Kalendář Spolku

Seznam důležitých plánovaných setkání členů Spolku a další akce.

Pravidelné schůzky Výboru Spolku a třídních důvěrníků se konají každý první čtvrtek v měsíci. Výjimečně může být datum setkání změněn z důvodu jiné školní akce. Všichni členové Spolku a přátelé školy jsou srdečně zváni.

5.10.2017
Členská schůze Spolku

Výbor Spolku zve všechny členy a další zájemce na Členskou schůzi, která se koná 5.10.2017 od 17hodin v eurytmickém sálu školy (1.patro).

Program Členské schůze:

 • obnovení členství pro stávající členy
 • registrace nových členů
 • uvedení a registrace třídních důvěrníků do Spolku
 • hlasování o příspěvku pro Kruh Lycea
 • otevřená diskuse k aktuální spolupráci Spolku a Školy

 


Proběhlo:

27.6.2017
Členská schůze Spolku

Výbor Spolku zve všechny členy a další zájemce na Členskou schůzi, která se koná 27.6.2017 od 17hodin ve 4.třídě školy (1.patro).

Program Členské schůze:

 • 17:00h – Změny finanční podpory Spolku na nadcházející období
 • 17:30h – Změny stanov Spolku – odsouhlasení
 • znění nového návrhu stanov Spolku zašleme zájemcům na vyžádání emailem na adrese spolek@waldorfpardubice.cz

8.6.2017

Schůzka třídních důvěrníků a kolegia pořádaná výborem Spolku je plánovaná na 8.6. od 17hodin v Eurytmickém sálu školy. Náplní schůzky bude tvorba projektů na podporu rozvoje školního společenství a rozvoj kvality školy. Bližší informace jsou uvedeny v emailu zaslaném třídním důvěrníkům.

Setkání se koná 8.6.2017 v 17h
Místo: Eurytmický sál školy

Plánovaný program:

 • 17:00h – Třídní důvěrníci – podněty pro rozvoj školního společenství z jednotlivých tříd.
 • 17:30h – Diskuse nad tématy, která budou vybrána do následných projektů a rozdělení do pracovních skupin

 

12-13.5.2017 – Po dohodě přesunuto na říjen 2017
Setkání rodičovských iniciativ Pardubice, 12.-13.květen 2017
Místo setkání:
Waldorfská škola v Pardubicích, Gorkého 867
Kdy: 12.-13.května 2017, od pátku (17 h) do soboty (15 h)

4.5.2017
Setkání členů výboru Spolku včetně třídních důvěrníků a zástupců Školské rady, které bude tentokrát nově propojené s kolegiem učitelů

Setkání se koná 4.5.2017 v 17h
Místo: Eurytmický sál školy

Plánovaný program:

 • Třídní důvěrníci – zprávy z jednotlivých tříd.
 • Diskuse na téma možnosti podpory rozvoje a kvality školy a školního společenství
 • Nastínění směru hlavních projektů pro následné období
 • Informace k Setkání rodičovských iniciativ w-škol v Pardubicích, které se uskuteční ve dnech 12.-13.květen 2017 v naší škole. (více bude ve W-čtení)

2.3.2017
Členská schůze Spolku.
Výbor Spolku zve všechny členy a další zájemce na Valnou hromadu, která se koná 2.3.2017 od 17hodin v Eurytmickém sálu školy.

Program Valné hromady:
* Zahájení a ohlédnutí za uplynulým rokem
* Seznámení s výsledky hospodaření Spolku a rozpočet pro rok 2017/18
* Návrh na úpravu stanov Spolku a další dokumentace
* Plán a vize pro další období

Doprovodný program
* Představení návrhu projektu na vytvoření „Koncepce rozvoje kvality školy a školního společenství“
* další témata

26.1.2017

program:

 • Diskuse s třídními důvěrníky, témata k projednání z jednotlivých tříd.
 • Školní webové nástěnky – informace ke stavu spuštění v průběhu Ledna
 • Školní web – vaše návrhy a připomínky k současnému stavu, které pomohou k vytvoření „nového“ obsahu webu.
 • Informace k celorepublikové konferenci Waldorfských škol a zástupců rodičů, která se uskuteční dne 17.1. v naší škole. (více bude ve W-čtení)
 • Adventní Jarmark – vysvětlení rozdělení financí (dle dohody z minulé schůzky)
 • další témata


10.11.2016

program:

 • diskuse s třídními důvěrníky – sběr požadavků ze tříd, kontakty na rodiče žáků, diskuse
 • zprávy ze Školské rady p.Macek
 • příprava Vánočního jarmarku
 • předání informace ze setkání waldorfských škol v Českých Budějovicích na téma: plánované testování žáků základních škol 5 a 9ročník / úvodní diskuse
 • představení návrhu nového způsobu hlasování ve Spolku
 • návrh na doplnění člena do výboru Spolku
 • další témata

26.11.2016
Adventní jarmark – akce pořádaná Spolkem rodičů

1.12.2016
program:

 • Diskuse s třídními důvěrníky, témata k projednání
 • Školní webové nástěnky jako informační zdroj třídy – uvedení do provozu, registrace
 • Téma k diskusi – komunikace mezi rodiči ve třídách
 • Ochrana os. údajů – dořešení problematiky z minulé schůzky
 • Návrh na propojení informačního obsahu webu školy a webu spolku do jednoho portálu
 • Návrh na změnu platnosti členství ve spolku z kalendářního roku na školní rok
 • Adventní Jarmark – malé ohlédnutí za akcí a seznámení s principem rozdělení výnosů z jarmarku
 • Naplánování Valné hromady na Leden/Únor

5.1.2017
bude upřesněno

17.1.2017
Celorepublikové setkání vedoucích pracovníků waldorfských škol ČR a zástupců rodičů na WŠ v Pardubicích