Kruh Skutečně zdravá škola

Mluvčí kruhu : Hana Murphy (hanka.murphy@gmail.com)

Zakládající členové: Hana Murphy, Olga Chlápková

Popis a poslání / náplň činnosti: Podpora zdravého stravování ve školní jídelně a na školních akcích

Místo a termíny setkání: Setkávání budou probíhat příležitostně v prostorách školy

Novinky/zápisy ze setkání kruhu: Přesná data a časy jednotlivých setkání budou zveřejněny na začátku školního roku prostřednictvím w-čtení a po celý školní rok na webu Spolku rodičů.

Připojte se k nám / Komu se mohou zájemci o členství v kruhu hlásit: Případní zájemci o členství v kruhu se mohou hlásit u mluvčí kruhu či kterékoliv ze zakládajících členek.

V průběhu roku plánujeme připraavovat jako ukázky zdravého občerstvení a také ukázky školního jídla (připravené našimi kuchařkami). Jde o akce jako Dny otevřených dveří, Jarní slavnost a akademie, Adventní jarmark a jiné…

Naše škola je školou, které velmi záleží na tom, co děti jedí a pijí, a snažíme se, aby jim v jídelně chutnalo. Stejně tak nám také záleží na tom, abychom měli pozitivní zpětnou vazbu od našich rodičů. Proto již od minulého roku nabízíme rodičům možnost jídla z kuchyně ochutnat a také osobně poznat paní kuchařky, které s láskou jídla pro naše děti připravují.

Hanka Murphy, mluvčí Kruhu SZŠ,
a ostatní členové Kruhu