Kruh pro vzdělávání bez podmínek.

Kruh pro vzdělávání bez podmínek.

Aktuální dění ve společnosti v oblasti školství nás motivuje k občanské iniciaci. Tento kruh vznikl za podpory členů výboru Spolku. Aktuální téma, které začal Kruh zpracovávat, je chystaný návrat žáků do škol dle nastavených podmínek (testování, roušky).

Mluvčí kruhu: Zdeněk Hodr, e-mail: marketing@elektro-hodr.cz

Zakládající členové: Martin Svoboda, Zdeněk Hodr, Lucie Beránková, Pavel Sedlák, Tomáš Bartoníček, Radka Bartoníčková, Blanka Štěpánová, Zuzana Izera, Monika Hájková, František Darius, Michaela Darius Tejchmanová, Hana Císařová, Tereza Malenovská, Aleš Malenovský, Lenka Sedláková

Správce kruhu: Tomáš Bartoníček, e-mail: tbartonicek@gmail.com

Výhody a možnosti, které kruh nabízí:

• otevřené fórum pro diskusi různých názorů a výzev

• přímý kontakt se zástupcem vedení školy a členy kolegia

• podporu ze strany výboru Spolku v šíření informací o činnosti kruhu všem rodičům školy

• výstupem mohou být i společné podněty a návrhy pro Asociaci waldorfských škol, která zastupuje waldorfské hnutí v ČR. (např. na jaře 2020 asociace zaslala společná prohlášení a výzvy na příslušné orgány a instituce v ČR.)

K 5.4. 2021 má kruh 27 členů, kteří mohou využívat uzavřenou google skupinu a mezi sebou bezpečně komunikovat. Každý člen má možnost nastavit úroveň svého „členství“ týkající se množství mailových upozornění na probíhající diskuzi.

Pokud máte zájem se ke Kruhu připojit, kontaktuje správce kruhu na adrese: tbartonicek@gmail.com.