KRUHY – Pracovní skupiny Spolku rodičů

Vážení rodiče, milí přátelé,
v současné chvíli jsou aktivní níže uvedené Kruhy, tedy pracovní skupiny, týmy, do jejichž činnosti se může zapojit každý z nás, rodičů (samozřejmě i učitelů), cítíme-li se být danou problematikou osloveni, chceme-li a můžeme-li danému tématu jakkoli přispět.
Aktuální seznam aktivních Kruhů:

 1. Kruh Tvořivý – organizace pravidelných tvořivých setkání s různorodou tématikou především pro zájemce z řad rodičů a starších dětí naší školy.
  koordinátorka kruhu: Denisa Lechnýřová, e-mail:
 2. Kruh Lyceum – podpora vzniku waldorfského lycea v Pardubicích
  koordinátor kruhu: Pavel Lomička, e-mail:
 3. Kruh Divadelní – zkoušíme a bude-li nás víc i zahrajeme divadelní hry…
  koordinátorka kruhu: Dita Poustecká, e-mail: 
 4. Kruh Skutečně zdravá škola – podpora zdravého stravování ve škole
  koordinátorka kruhu: Hana Murphy, e-mail: 
 5. Kruh Mateřská škola – podpora vzniku waldorfské mateřské školy v Pardubicích
  koordinátorka kruhu: Ivana Kaufmannová, e-mail:
 6. Kruh Péče o udržitelné prostředí pro výuku – platforma a bezpečné prostředí pro komunikaci aktuálních témat mezi rodiči podporovaná kolegiem školy
  Koordinátor kruhu: Zdeněk Hodr, e-mail: marketing@elektro-hodr.cz

Milí rodiče,

v případě vašeho zájmu o zapojení se do činnosti některého z Kruhů (můžete se samozřejmě účastnit práce ve více Kruzích naráz :-)), kontaktujte příslušného koordinátora Kruhu, případně kohokoli z výboru Spolku. Není-li vám zcela jasný obsah činnosti některého z Kruhů, zcela určitě vám vše ochotně vysvětlí.

Dodatek správce webu: každý kruh představuje rubriku, do které lze zapisovat příspěvky (informace), které jsou pak dostupné jednak v odkaze Kruhy, tak se zobrazují v Aktualitách. Proto lze přispívat přes email, ale přednostně v textové podobě, Word a podobně. Děkujeme.