Letní kempy 2021

V průběhu letošních prázdnin pořádá Spolek za finanční podpory MŠMT Letní kempy. Jedná se formu „příměstských táborů“, kde mohou děti navštěvovat denní program, který je pro ně připraven našimi lektory. Denní program v bloku po 8-mi hodinách je navržen s cílem podpořit hravou formou v přírodě sociální vazby a dovednosti s vrstevníky. Preferovány budou též pohybové a umělecko-řemeslné aktivity. Projektu se mohou účastnit žáci, kteří ve školním roce 2020/2021 plnili povinnou školní docházku.

TERMÍNY KONÁNÍ LETNÍCH KEMPŮ:

  • 19.7. – 23.7.2021
  • 26.7. – 30.7.2021
  • 09.8. – 13.8.2021

PŘÍCHOD/ODCHOD DĚTÍ: 8:00 – 8:30 / 16:00 – 16:30

MÍSTO: Třebosice 15, areál Lesní klub Zeměkus
Místo se nachází na konci obce za rybníkem směrem na Dubany. Jedná se o oplocenou zahradu se sadem. V místě jsou k dispozici 2 obytné maringotky, venkovní krytá klubovna s velkým pracovním stolem a teepee.

Parkovat lze na dobu vyložení a naložení na označených místech viz přiložená mapka zde mapa >.

STRAVOVÁNÍ: je zajištěna svačina, oběd a odpolední svačina; pro pitný režim je k dispozici pitná voda, přibalte dětem proto láhev na pití.

PROGRAM: ranní kruh, dopolední „vzdělávací blok“ dle přípravy jednotlivých lektorů, oběd, polední klid dle uvážení lektora, odpolední blok volnočasových aktivit. Jsou uvažovány skupiny po 15 dětech na každý kemp.

TESTOVÁNÍ: pro účast v kempu je dle aktuálních hygienických nařízení nutné doložení bezinfekčnosti dítěte. Bezinfekčnost můžete doložit buď potvrzením o prodělané nemoci Covid-19 (za posledních 180dnů) nebo vyplněním formuláře s čestným prohlášením o provedeném testu, který naleznete v příloze (vyplněné vezměte s sebou včetně testu a odevzdejte lektorovi). Další možností je testování na místě antigenními testy ze slin, které budou k dispozici.

DOPORUČENÍ: připravte děti na převážný pobyt venku v sadu, ve vysoké trávě, poblíž řeky; v případě teplého počasí přibalte dětem i ručník a plavky, vybavte děti repelentem; specifické potřeby dítěte prosím osobně konzultujte s lektorem v den zahájení kempu.

Pobyt v letních kempech pro děti je včetně stravování bezplatný.

Tento prázdninový projekt je součástí vzdělávací strategie MŠMT ČR a má sloužit jako podpora vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie koronaviru.

CÍLEM PROJEKTU JE:

  • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci
  • propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku
  • obnovit pracovní a studijní návyky dětí
  • podpořit zájem dětí o vzdělávání
  • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí
  • podpořit návyky zdravého životního stylu
  • podpořit pohybové aktivity dětí


V případě vašeho zájmu vyplňte prosím přihlášku:

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO LETNÍHO KEMPU