Waldorfské lyceum v Pardubicích

Na této stránce Vás budeme Informovat o průběhu akcí na podporu vzniku
Waldorfského Lycea v Pardubicích – Otevřené střední školy budoucnosti.

  • 20.5.2018 se rozebíhá akce na získání podpisů podporovatelů. Zájemci o podpisové archy mohou psát na adresu spolek@waldorfpardubice.cz
  • 25.6.2018 je plánována informační schůzka se zástupci Odboru školství, kultury a sportu – Magistrátu města Pardubic

 

 


znění výzvy

Podpořte vznik Waldorfského lycea v Pardubicích – “​Otevřená střední škola budoucnosti”

Waldorfská pedagogika, která ve světě slaví 100. výročí, si již i v České republice našla své místo v nabídce systému vzdělávání. V mnoha městech nejen České republiky úspěšně fungují řadu let waldorfské školy a jednu základní waldorfskou školu máme i v Pardubickém kraji.

Oproti běžně tradovaným mýtům o alternativních školách nenabízí waldorfské školy výuku servírovanou ve skleníkovém prostředí, ale komplexní program vzdělávání, jehož absolventi dosahují ve srovnávacím testování nadprůměrných výsledků. Systém waldorfského vzdělávání je navržen celistvě od předškolní výchovy přes základní až po střední stupeň. Vzhledem k tomu vzrůstají s přibývajícím množstvím absolventů i požadavky na návaznost jednotlivých stupňů waldorfského vzdělání v dostupné vzdálenosti od bydliště žáků.

V Pardubicích je městem zřízena a provozována Základní škola Waldorfská Pardubice. Žáci (absolventi), kteří mají zájem pokračovat ve studiu na středním stupni waldorfské školy, musí ale dojíždět do vzdálených Semil, Prahy a dalších měst, kde fungují waldorfská lycea. Ve 14 nebo 15 letech věku může být odloučení od rodiny pro žáka i rodiče značně stresující a zároveň i finančně náročné. Nutnost dojíždění do vzdálených škol v jiných regionech znamená také odliv ekonomického, kulturního a společenského potenciálu dospívající generace z města a kraje.

Výhody waldorfských lyceí se neomezují jen na absolventy waldorfských základních škol. Například waldorfská lycea v Praze, Ostravě, Příbrami, Semilech a nově i v Českých Budějovicích přijímají nadpoloviční počet žáků v ročníku z jiných než waldorfských škol. Tyto školy lákají žáky na nesporné výhody, kterými je mimo jiné učení zaměřené na osvojení reálných kompetencí a postupná možnost specializace ve vyšších ročnících. Výsledkem je absolvent s všeobecnou odborností, který má lepší předpoklady svou odbornou přípravu smysluplně dokončit v terciálním vzdělávání (vysoké a vyšší odborné školy).

Dnešní společnost, která prochází viditelnými změnami, potřebuje zejména kreativní, otevřené, samostatně myslící a jednající osobnosti připravené čelit novým životním výzvám. V tomto ohledu waldorfská škola svojí povahou i systémem vzdělávání tuto vizi naplňuje. Svědčí o tom i podpora Svazu průmyslu a dopravy v Pardubickém kraji a významných zaměstnavatelů tomuto projektu jako jsou například Synthesia, Nedcon, Foxconn a Junker.

V současné chvíli probíhá podpisová akce, kde můžete vyjádřit podporu svým podpisem na podpisovém archu u zástupců tříd a dobrovolníků nebo v kanceláři školy ZŠ Waldorfská Pardubice.

Zájemci o podpisové archy mohou psát na spolek@waldorfpardubice.cz