Noví členové výboru Spolku

Do výboru Spolku byli členskou schůzí nově zvoleni:

Monika Žďárová a Jiří Štěpánek

Výbor je nyní pětičlenný ve složení:

Olga Pavlů, Denisa Lechnýřová, Monika Žďárová, Dita K. Poustecká a JIří Štěpánek.