Nový Kruh stravování

Nově vznikl Kruh stravování, jehož koordinátorkou je Hana Murphy (hanka.murphy@gmail.com, tel: 732 719 223).

Naše škola je zapojena jako jedna z 15 škol do pilotního projektu Skutečně zdravá škola (www.skutecnezdravaskola.cz), koordinátorkou toho projektu na naší škole je Hana Murphy.