Ohlédnutí za jarmarkem 2017

Velké poděkování všem rodičům a taktéž učitelům, kteří se podíleli na přípravě, průběhu i závěrečném stěhování a úklidu po jarmarku! Za hudební výkony mnohokrát děkujeme všem muzikantům, kteří vystupovali v sále, doprovázeli při máčení svíček či oživovali atmosféru v cukrárně a kantýně. Moc děkujeme také panu školníkovi za ochotu a trpělivost.

S přáním klidného adventního času nám všem,

Denisa Lechnýřová

 

Finanční vyúčtování jarmarku 2017

Příjmy celkem: 16055 Kč

Z toho:

vyráběnky 10150 Kč

10% z prodeje vnějších prodejců 1415 Kč

Dobrovolné vstupné 4490 Kč

Výdaje celkem: 12405 Kč

Z toho:

Pohádka 2500 Kč

Materiál dílny 6370 Kč

Za hvězdičky (děti, které prošly dílnou) 3535

Výnos jarmarku celkem: 3650 Kč

 

O využití výnosu z jarmarku rozhodne rada třídních důvěrníků Spolku rodičů na schůzce v Lednu2018.