Pozvánka na členskou schůzi Spolku 2019

Výbor Spolku zve všechny členy a další zájemce na členskou schůzi, která se koná 24.10.2019 od 17hodin v Eurytmickém sálu školy.

Program:
* Zahájení a registrace členů
* Seznámení s průběžnými výsledky hospodaření Spolku a návrh rozpočetu pro rok 2019/20
* Návrh na úpravu stanov Spolku a další dokumentace
* Plán a vize pro další období
* Další témata k diskusi

Program bude upřesněn.
Pro dotazy či návrhy k programu, prosím kontaktujte členy Výboru spolku na spolek@waldorfpardubice.cz.