Pozvánka na členskou schůzi Spolku 22.10.2020 17h – aktualizace

Výbor Spolku zve všechny členy a další zájemce na členskou schůzi Spolku, která se koná 22.10.2020 od 17:00-18:30 hodin distančně přes videokonferenci.

  • Zahájení a registrace členů, revize členství
  • Upřesnění plánu činností na 1. ½ šk. roku
  • Seznámení se stavem příprav organizace pro zřízení Waldorfského lycea
  • Financování (půjčka) přípravných prací k Lyceu, Změna názvu Lycea
  • Návrh na úpravu stanov Spolku, směrnic a další dokumentace
  • Další témata k diskusi
  • Plán ukončení 18:30h