Pozvánka na členskou schůzi Spolku 3.10.2022

Výbor Spolku zve všechny členy a další zájemce na členskou schůzi Spolku, která se koná 3.10.2022 od 17-18:30.

Program:

• Registrace zúčastněných členů Spolku
• Volba nové pozice koordinátora Spolu – případné návrhy a dotazy na pozici koordinátora Spolku zasílejte na spolek@waldorfpardubice.cz
• Podpora vzniku Pracovní skupiny – školní zahrada – projekt na rozvoj prostoru školní zahrady
• Nový Přístřešek na zahradě – plán úprav a získání financí na prováděné práce, diskuse nad projektem
• Aktualizace rozpočtu pro rok 2022 – ve vztahu k nové pozici koordinátora Spolku a zvýýšení poplatku za žáka na 200Kč/měsíc
• Návrh založení fondu na podporu vzdělávání a nový způsob podpory vzdělávání učitelů na naší WZŠ
• Návrh na nový program Spolku pro podporu základny budoucích učitelů a v této souvislosti podpora vzdělávání pro konkrétní studentku eurytmie
• Návrh přeregistrace všech členů Spolku, ustanovení koordinátora pro správu členství ve Spolku
• Přehled aktuálně probíhajících akcí a projektů (projekt Živá voda pro žáky naší WZŠ)
• Stav k připravovanému Lyceu
• Další témata k diskusi

Pro dotazy či návrhy k úpravě programu, prosím kontaktujte členy výboru Spolku na spolek@waldorfpardubice.cz

Program bude průběžně upřesněn na této stránce

Děkujeme za váš zájem a účast na Členské schůzi Spolku.