Pozvánka na členskou schůzi Spolku 7.6.2022

Výbor Spolku zve všechny členy a další zájemce na členskou schůzi Spolku, která se koná 7.6.2022 od 17-18:30. Součástí schůze bude i setkání třídních důvěrníků.

Program:

• Zahájení a registrace členů
• Zprávy ze tříd a diskuse s třídními důvěrníky
• Seznámení s průběžnými výsledky hospodaření Spolku za šk. rok 2021/22
• Návrh rozpočtu pro rok 2022 (školní rok 2021/22)
• Přehled aktuálně probíhajících akcí a projektů
• Stav příprav k Lyceu
• Dovybavení zájmových kroužků
• Aktuální informace k probíhajícím projektům
• Další témata k diskusi

Program bude průběžně upřesněn na této stránce

Návrh rozpočtu Spolku zašleme k náhledu a připomínkování všem členům Spolku, kteří si ho vyžádají na spolek@waldorfpardubice.cz

Pro dotazy či návrhy k programu, prosím kontaktujte členy Výboru spolku na spolek@waldorfpardubice.cz