Pozvánka na výroční členskou schůzi Spolku 2020

Výbor Spolku zve všechny členy a další zájemce na členskou schůzi Spolku, která se koná 6.2.2019 od 17-18:30 hodin v Eurytmickém sálu školy.

Program:

  • Zahájení a registrace členů
  • Seznámení s průběžnými výsledky hospodaření Spolku a návrh rozpočtu pro rok 2020/21
  • Návrh na úpravu stanov Spolku a další dokumentace
  • Plán a vize pro další období
  • Další témata k diskusi

Děkujeme za vaši účast.

Program bude průběžně upřesněn na této stránce
Pro dotazy či návrhy k programu, prosím kontaktujte členy Výboru spolku na spolek@waldorfpardubice.cz.