Pozvánka na výroční členskou schůzi Spolku 2022

Výbor Spolku zve všechny členy a další zájemce na členskou schůzi Spolku, která se koná 9.3.2022 od 17-18:30 on-line.

Program:

• Zahájení a registrace členů
• Seznámení s průběžnými výsledky hospodaření Spolku za šk. rok 2020/21
• Návrh rozpočtu pro šk. rok 2021/22
• Dovybavení zájmových kroužků
• Aktuální informace k organizaci materiální a finanční pomoci Ukrajině.
• Další témata k diskusi


Schůze proběhne on-line na adrese: https://meet.google.com/buf-vyhs-nxe

Program bude průběžně upřesněn na této stránce

Návrh rozpočtu Spolku zašleme k náhledu všem členům Spolku, kteří si ho vyžádají na spolek@waldorfpardubice.cz

Pro dotazy či návrhy k programu, prosím kontaktujte členy Výboru spolku na spolek@waldorfpardubice.cz