Předběžný zájem o kroužek (2018/2019)

    Název kroužku (vyžadováno)

     

    Toto není přihláška! Váš zájem rozhodne, zda bude kroužek otevřen.

    Na začátku školního roku bude znám upřesněný rozvrh a časy kroužků, poté na základě Vašeho projeveného zájmu dostanete závaznou tištěnou přihlášku.

    Vyplňte prosím tedy tento formulář, ať víme, o jaké kroužky byste měli zájem. Děkujeme.