O nás

Logo spolku rodičů

Logo spolku

Waldorfská škola není obvyklá školní instituce, pojatá jako poskytovatel vzdělávacích služeb, kam rodič vloží dítě, spolehne se na pedagogickou kvalifikaci učitelů a nazpět dostane vzdělaného žáka. Waldorfská škola je spíše živý organismus, neustále ve vývoji, neustále v přeměně.

Každý den učitelé vytvářejí nové vyučování v duchu waldorfské pedagogiky, nové činnosti, prožitky, nápady šité na míru právě pro své žáky, pro specifické potřeby své třídy. K tomu, aby mohlo být vyučování živé a opravdové je potřeba mnoho času na přípravu. Je zřejmé, že tato naprosto nadstandardní učitelská práce potřebuje aktivní podporu a spolupráci rodičů. A není to jen zodpovědná běžná příprava dítěte z domova – úkoly, pomůcky, opakování učiva, ale waldorfské vyučování vyžaduje od rodičů více. Jde o součinnost při přípravě epochového vyučování, projektů, škol v přírodě, divadelních představení, aktivní pomoc při všem, co probíhá jako součást vyučování. Výchova v duchu waldorfské pedagogiky se však neodehrává jen při vyučování. Zahrnuje i činnosti a události mimo vyučovací hodiny. V naší škole probíhají již zavedené celoroční slavnosti a akce, které jsou součástí výchovného procesu a mají z hlediska výchovy dětí nezastupitelnou úlohu. Tyto akce jsou organizačně náročné a bez pomoci nebo převzetí plné odpovědnosti rodiči se neobejdou.

Spolek zaštiťuje rodiče, kteří jsou odhodláni v duchu společenství své waldorfské škole pomáhat vytvářet, organizovat, rozvíjet a zlepšovat školní život.

Máte-li chuť, ukrojte ze svého soukromého času a napřete své síly pro školu. Aktivních rodičů je stále málo a ať dělají, co dělají, nemohou stihnout více.

Přejato z www stránek Waldorfské školy Praha 6 – Dědina