Asociace Waldorfských škol

Co je Asociace waldorfských škol  České republiky (dále jen AWŠ)

ZWŠ Pardubice odvádí za každého žáka členský poplatek v Asociaci waldorfských škol ve výši 150 Kč ročně.

AWŠ zaštiťuje celé waldorfské hnutí v ČR z několika hledisek. Jednotliví členové se zabývají několika podstatnými oblastmi – aktivně se spolupodílí na politice ve vzdělávání. Jedním z konkrétních úkonů teď bylo vyjednávání na ČŠI a MŠMT ohledně celoplošného testování či změn v RVP ZV. Tendenčně se ale zabýváme v mnoha ohledech školskou politikou a snažíme se neustále bděle reagovat na všechny politické změny, aby byl zachován prostor pro waldorfskou pedagogiku v rámci českého školství. V těchto případech je někdy nutná právní konzultace či se jedná o pracovní skupiny, které připravují materiály k projednávání zákonů, úprav zákonů či dalších potřebných dokumentů. Nadále spolupracujeme se SKAV a dalšími asociacemi.

Další velkou oblastí je oblast vzdělávání waldorfských pedagogů – pořádání seminářů, přednášková činnost, vydávání publikací, vydávání časopisu Člověk a výchova, interní setkání waldorfských učitelů a letní akademie v Pardubicích. V této oblasti se ale většinou jedná z hlediska financí o samonosné projekty. Nicméně se mnoho dalších vzdělávacích projektů koná i na úrovni mezinárodní a zde může AWŠ poskytnout částečnou finanční podporu. V tomto duchu se jedná o ideál, který se realizuje v západních zemích a je myšlenkou vybírání členských příspěvků, kdy tímto rodiče waldorfských žáků vědomě podporují celoživotní vzdělávání waldorfských učitelů. Žijí myšlenkou- „Pokud podpoříme finančně vzdělávání, budeme mít dobré učitele na našich školách.“

AWŠ je ale také součástí mezinárodních asociací, které na začátku 90 let stály u zrodu mnohých českých waldorfských škol a doposud pomáhají s nejrůznějšími projekty. AWŠ ČR je povinována platit členské příspěvky i v těchto mezinárodních asociacích a v Evropské radě. Celá záležitost také souvisí s ochranou známkou „Waldorf“ a „Rudolf Steiner“. V těchto institucích máme své zástupce. Z financí se částečně hradí jejich náklady na cestovné.

Další velkou oblastí je otázka nových iniciativ. Zde si je třeba uvědomit důležitost podpory vzniku dalších waldorfských škol a spolupodílení se nejen na jejich vzniku, ale i na podpoře povědomí o waldorfské pedagogice mezi laickou i veřejnou odborností. Finance tak slouží k tvorbě propagačních materiálů atd.

Organizace a správa AWŠ není zcela profesionalizovaná (na to nejsou dostatečné prostředky), přesto využíváme služeb účetních a právnických. Běžný chod je z těchto příspěvků též hrazen.

 Webové stránky AWŠ: www.iwaldorf.cz