Členské příspěvky

Výše členského příspěvku pro období počínaje školním rokem 2021/2022 100Kč/rok. Poplatek je nutné uhradit nejpozději do konce října

Mimořádný příspěvek

Nad rámec pravidelných příspěvků na žáka může jakýkoli člen Spolku učinit mimořádný příspěvek/sponzorský dar v libovolné výši na účet 2800563724/2010. Pro daňové účely je možné doložit darovací smlouvu.

děkujeme