Co a jak platíme

Co a jak platíme, aneb průvodce rodiče příspěvky na lepší….

Na naší škole neplatíme školné, protože náklady spojené s výukou našich dětí platí Ministerstvo školství a Statutární město Pardubice. Tyto peníze nepokrývají úplně všechno co chceme dětem dopřát a proto se rodiče každého školáka podílí drobným příspěvkem, který je technicky rozdělen na Třídní fond a Školní fond. Bez něj by nebylo možné zajistit výuku cizích jazyků rodilými mluvčími, eurytmii, řemesla a mnoho dalšího. Na následujících řádcích popíšeme:

  • Jaké částky se platí?
  • Proč se platí
  • Komu a jak se platí?

1. Třídní fond na drobné provozní výdaje

V průběhu roku má třída různé potřeby se kterými je spojena hromada drobných výdajů. Třeba cestovné na výlety, vstupné do divadel a muzejí a bazénů, poplatek za členství školy v Asociaci Waldorských škol (něco o tom si přečtěte zde) apod. Aby se předešlo neustálému posílání malých částech po dětech a řešení výběru ze strany učitelů, platíme každný měsíc 160,- Kč. Peníze zůstávají u třídního pokladníka, který prostředky uvolňuje zpravidla dle konkrétních požadavků třídního učitele.

2. Školní fond je pro větší a společné akce

Vybrané příspěvky do školního fondu pokrývají výdaje spojené především se vzděláváním učitelů, podporu asistentů, výuku cizích jazyků, školních slavností, koncertů a eurytmií. Část příspěvků se vrací do jednotlivých tříd a pomáhá s finančně náročnějšími výdaji – hudební nástroje, rytířské hry, lyžařské zájezdy, olympiáda, týden řemesel atd.

Příspěvek do školního fondu v současné době činí 80,- Kč na jedno/první dítě, 60,- Kč na případné druhé dítě, 40,- Kč na případné třetí dítě měsíčně. Peníze určené do školního fondu ze zákona nemohou být na účtě školy, proto je spravuje Spolek rodičů.

 Celkem to tedy je (1+2 =):

Poplatky do třídního a školního fondu platí rodič každého dítěte jako jeden poplatek a jak vyplývá z uvedeného, odvíjí se to od počtu dětí jednoho rodiče navštěvujících naši školu. Konkrétně:
1. dítě v ZWŠ Pardubice: 160,- + 80,- = 240,- Kč/měsíc
2. dítě v ZWŠ Pardubice: 160,- + 60,- = 220,- Kč/měsíc
3. a další dítě v ZWŠ Pardubice: 160,- + 40,- = 200,- Kč/měsíc

Těchto plateb je stejně kolik je měsíců ve školním roce, tj. 10 plateb.

Komu a jak se to všechno platí?

Každá třída má stanoveného pokladníka.  Platba probíhá na účet stanovený třídním poplatníkem. Zde je seznam jednotlivých třídních pokladníků, jejich e-mailů a bankovních účtů.

Pokladník si organizuje jak výběr peněz od rodičů své třídy, tak jejich pravidelné přeposílání na účet Spolku rodičů. Z účtu Spolku rodičů pak probíhá distribuce prostředků koncovým příjemcům. Nad hospodařením Spolku dohlíží kontrolní komise či členská schůze.

A co příspěvek do Spolku rodičů?

Příspěvek za členství ve Spolku rodičů od školního roku 2014/2015 platí pouze členové Spolku . Výše poplatku je symbolikcýh 50,- Kč ročně a vše potřebné k tomu najdete tady.

Platby za jídelnu, kroužky, družinu řešte se školou

Na této stránce jsme se věnovali jenom platbám související s rodičovskou samosprávou. Další plaby jako například za družinu, jídlo nebo kroužky najdete na webu školy.