Orgány Spolku

Statutárním orgánem Spolku je Výbor.

Výbor je  od 21. 1. 2016 ve složení:

  • Petr Chlápek
  • Denisa Lechnýřová
  • Aneta Jelínková
  • Jitka Češková
  • Jaroslav Míka
Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, kterou tvoří všichni členové Spolku.
Kontrolním orgánem je Kontolní komise.

Hospodářka Spolku: Lenka Sedláková