Vize a cíle

Charakteristika a cíle Spolku

  1. Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. (dále jen „Spolek“) jedobrovolná nevládní, nevýdělečná a nepolitická organizace sdružující fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli Spolku.
  2. Cílem Spolku je podpora vzniku a rozvoje mateřské, základní a střední školy v Pardubicích, které budou vedeny a ve kterých se bude pracovat dle „Vzdělávacího programu Waldorfská škola“ schváleného MŠMT ČR.
  3. Při realizaci těchto cílů Spolek spolupracuje s českými, zahraničními i mezinárodními vládními i nevládními institucemi.

Info: toto je výňatek ze stanov Spolku, které budou ještě upravovány, v tom případě dojde k úpravě i cílů.