Třídní důvěrníci

Třídní důvěrníci pro školní rok 2021/2022
aktuální seznam zvolených zástupců jednotlivých tříd, na které se rodiče žáků mohou obracet se svými požadavky k projednání na setkání Spolku. Pokud nemůže být třídní důvěrník přítomen jednání, vyšle za sebe svého zástupce.

2. třída: Tereza Zítková

3. třída: Kristína Udržalová / Aleš Vokáč
/
4. třída: Tereza Malenovská

5. třída: Aneta Udržalová

6. třída: Lucie Hamplová

7. třída: Kamila Srbová

8. třída David Rychtařík

9. třída: Martina Barboříková / Hana Murphy
/