Třídní důvěrníci

Třídní důvěrníci pro školní rok 2021/2022
aktuální seznam zvolených zástupců jednotlivých tříd, na které se rodiče žáků mohou obracet se svými požadavky k projednání na setkání Spolku. Pokud nemůže být třídní důvěrník přítomen jednání, vyšle za sebe svého zástupce.

1. třída: Tereza Zítková

2. třída: Kristína Udržalová / Aleš Vokáč
/
3. třída: Tereza Malenovská

4. třída: Aneta Udržalová

5. třída: Lucie Hamplová

6. třída: Kamila Srbová

7. třída David Rychtařík

8. třída: Martina Barboříková / Hana Murphy
/
9. třída Tomáš Bartoníček