Výroční zpráva 2015

W výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015

V Pardubicích 21. 1. 2016

za výbor Spolku: Dita K. Poustecká; Olga Pavlů

za kontrolní komisi: Pavel Lomička

 

Základní údaje

Název:

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích z.s.

(dále jen Spolek)

Sídlo: Gorkého 867, 530 02 Pardubice

IČ: 60156031

Výbor Spolku:

Olga Pavlů

Denisa Lechnýřová

Dita K. Poustecká

Monika Žďárová

Jiří Štěpánek

Činnost Spolku:

 1. 23. 2. 2015 proběhla členská schůze Spolku, na které byli zvoleni dva noví členové výboru:

Monika Žďárová

Jiří Štěpánek

Do kontrolní komise byli zvoleni:

Monika Gersenson

Ondřej Sucharda

Pavel Lomička

Novou hospodářkou Spolku se stala Dita K. Poustecká.

Byla schválena nová vnitřní směrnice o hospodaření.

https://spolek.waldorfpardubice.cz/dokumenty/smernice/

 • Od září 2015 si budou třídy hradit své výdaje z třídních fondů
 • Do třídního i školního fondu přispívají všichni rodiče dětí navštěvujících ZŠW
 • Příspěvky pro školu odvádí pokladník/ce 2 x ročně na příspěvkový účet u Fio banky číslo: 2800563724/2010, a to za první pololetí do 31. 1. a za druhé pololetí do 30. 6.
 • Příspěvky pro třídu zůstávají plně pro potřeby třídy, výši příspěvků si stanovuje třída sama podle aktuálních potřeb
 • Pokladník/ce se pravidelně účastní členských schůzí,  setkání Spolku a zástupců kolegia učitelů.

Členové Spolku si schválili členský poplatek ve výši 100,- Kč na kalendářní rok.

2. Členové výboru Spolku zpracovali Metodiku na poskytování příspěvků z Fondu pro pomoc rodinám ve finanční tísni (sociální fond). K  31. 12. 2015 je ve fondu 23 560,- Kč a bude ještě  podpořen výtěžkem z Cukrárny Rudolf ve výši 8 327,- Kč a platbami za reklamu v informatoriu.

https://spolek.waldorfpardubice.cz/metodika-pro-cerpani-ze-socialniho-fondu-spolku/

Došlo k rozhodnutí výboru, poradit se ve věci Kruhu lobbing (firma OM company) s právníkem. Na základě této porady byl zvolen poslední krok, a to sepsání předžalobní výzvy.

3. Za pomoci rodičů se započalo se stavbou altánu ve školní družině, podle návrhu Petra Budila.

Hana Murphy se stala zástupcem rodičů v  projektu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA.

http://www.waldorfpardubice.cz/projekt-skutecne-zdrava-skola/

Náš blog na webu Skutečně zdravé školy:

http://www.skutecnezdravaskola.cz/seznam-skol/zakladni-skola-waldorfska-pardubice-gorkeho-867/blog

4. Organizačně se Spolek podílel na Adventním jarmarku, který tradičně proběhl na konci listopadu. Z této akce se získal výtěžek 10 345,- Kč do školního příspěvkového fondu.

Spolek nadále organizoval Kruhová setkání za účelem prohlubování vědomostí o principech Waldorfské pedagogiky a Anthroposofie.

5. Od nového školního roku přešly pod Spolek ZÁJMOVÉ KROUŽKY  pro žáky ZŠW.
KRUHY:

Nově vzniklé kruhy:

KRUH SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA – zlepšení školního stravování, vytvoření základů příjemné a zdravé kultury stravování

koordinátorkou je Hana Murphy, e-mail: hanka.murphy@gmail.com

a  KRUH DIVADELNÍ, který  vede Eva Gajda Novosadová, e-mail: egano@email.cz

Dále pokračuje činnost:

 1. Kruh Slavnosti – pořádání a organizace školních slavností
  koordinátorka kruhu: Denisa Lechnýřová, e-mail: syyyr@syyyr.cz
 2. Kruh Mateřská škola – podpora vzniku waldorfské mateřské školy v Pardubicích
  koordinátorka kruhu: Ivana Kaufmannová, e-mail: i.kauf@seznam.cz
 3. Kruh Lyceum – podpora vzniku waldorfského lycea v Pardubicích
  koordinátor kruhu: Pavel Lomička, e-mail: pavel.lomicka@gmail.com

Kruhy, které jsou v současné době nečinné a bylo by třeba nových sil k jejich obnově:

 1. Kruh PR – pomoc s propagací akcí školy, propagace školy jako takové, waldorfské pedagogiky apod.
  koordinátorka kruhu: Olga Pavlů, e-mail: olgapavlu@seznam.cz
 2. Kruh Spolkový web – průběžná aktualizace webových stránek Spolku
  koordinátor kruhu: Milan Mach, e-mail: mach@waldorfpardubice.cz
 3. Kruh Vzdělávání, přednášky  – podpora vzdělávání rodičů, učitelů, organizování přednášek a seminářů ..
  koordinátorka kruhu: Olga Pavlů, e-mail: olgapavlu@seznam.cz
 4. Kruh Granty, dotace, fundraising, sponzoring – aktivní získávání finančních prostředků na podporu činností školy a Spolku
  koordinátor kruhu:
 5. Kruh Podpora waldorfského školství
  koordinátor kruhu:

Kruh lyceum

 • Konkretizována tzv. „WIZE – od kolébky po rakev“ = vybudování uceleného systému antroposofického pojetí života podle R. Steinera
 • Tato představa se nevylučuje s realizací dílčích kroků k rozvoji stávající školy
 • Ustavena pracovní skupina ve složení: Pavel Lomička, Petra Bednářová, Eva Hynková
 • Vznikla skupina budoucích pedagogů
 • Učitelé a rodiče měli možnost zúčastnit se inspirativního výjezdu do Schopheimu

 

Stručný přehled příspěvků z rozpočtu Spolku:

Vzdělávání: 51 400,- Kč

Poplatky AWŠ: 26 250,- Kč

Jarní koncert: 1 000,- Kč

Informatorium: 6 000,- Kč

Eurytmie: 6 965,- Kč

Třídám:   23 100,- Kč

Knihy Hovory o dětech:   2 400,- Kč
Finanční zpráva 2015

POKLADNA

příjmy: 51 125,- Kč

výdaje: 77 338,- Kč

ZŮSTATEK k 31. 12. 2015: 303,- Kč

 

BANKA

školní příspěvkový účet

příjmy: 239 512,- Kč

výdaje: 213 057,- Kč

ZŮSTATEK k 31. 12. 2015: 129 876,22 Kč

 

spolkový účet

příjmy: 138 200,- Kč

výdaje: 95 290,- Kč

ZŮSTATEK k 31. 12. 2015: 53 535,- Kč

Zjednodušenný přehled příjmů a výdajů:

Příjmy:

Členské poplatky: 3 325,-

Jarmark: 11 305,-

Mercurius: 26 421,-

Přednášky, knihy: 2 320,-

Příspěvky od tříd: 90 030,-

 

Výdaje:

Poplatky AWŠ: 26 250,-

Mercurius: 39 400,-

Vzdělávání učitelů: 51 400,-

Eurytmie: 6 965,-

Informatorium: 6 000,-

Příspěvky třídám: 23 100,-

V roce 2015 hospodařil Spolek s kladným výsledkem: 43 152,- Kč

Celkový přehled příjmů a výdajů v ROZPOČTU 2015 na:

 

www.spolek.waldorfpardubice.cz/dokumenty/hospodareni-spolku/