Oslavy 100 let waldorfské pedagogiky

Přehled akcí k výročí Waldorf 100 – informace pro rodiče a další zájemce

w100 logo

Program s přehledem zaměřeným pro WŠ PCE

 • 14. 6. Slavnostní koncert v Obecním domě– Na koncertu vystoupí orchestr žáků, sbor učitelů a rodičů, součástí bude eurytmické představení. vstupenky budou veřejně dostupné v předprodeji
 • 15.6. Festival na Vyšehradě– prostor pro představení činnosti WŠ Pardubice v rámci programu představení w-škol z celé ČR. Na dvou pódiích se vystřídají ukázky toho nejlepšího, co vzniká během celého roku ve waldorfských školách.
  Na akci se budeme prezentovat v několika směrech a na několika místech.

  1. Stánek – provoz celý den, bude potřeba zajistit rodiče, kteří v něm budou, budou zde tiskoviny, propagační materiály ročníkové práce (jak praktická ukázka, tak případná dokumentace) návrh na ročníkovky: kniha v překladu Johanky Dostálové, elektrická kytara Ondry Veselého) a DÍLNA s ukázkou předení na kolovrátku (přadleny budou paní Rodinová, paní Lechnýřová a hledáme ještě jednu).
  2. Venkovní prostranství – ukázka kin-ballu.
  3. Vnitřní prostor – Šapitó – vystoupí společně malý sbor školy a žongléři, parkur a koloběžky apod., vystoupení by mělo působit jako cirkusové představení, ½ hodinová dotace.
  4. Vnitřní prostor – Šapitó – ukázka středověkých tanců – 6.třída.
  5. Ukázková hodina pro rodiče a zájemce – Petra Krobotová, ukázka pohyblivé třídy, ½ hodinová dotace.

  Vzhledem k rozsahu prezentace bude potřeba 5-ti dobrovolníků do stánku, kteří se budou moci prostřídat a další cca 3 pomocníky pro následný úklid.


  Zájemci se prosím nahlaste třídnímu důvěrníkovi nebo koordinátorce akce Evě Kubelkové na email:
  kubelkova@waldorfpardubice.cz

 • 4 – 24. 11. Výstava: Machoňova pasáž Pardubice– proběhne rozsáhlá výstava prací žáků waldorfských škol. V předstihu proběhnou podrobnější informace. V rámci oslav W100 je série výstav po CZ a SK městech viz přiložený leták ( Leták W100 )
 • 17 – 18. 5. Olympiáda WŠ v Pardubicích– v rámci oslav je též zahrnuta olympiáda, která se letos koná v Pardubicích. Dne 1. 2. bude koordinační schůzka, kde budou účastni učitelé 5. tříd WŠ z celé ČR a zájemci z řad rodičů o podporu. Olympiáda bude v organizaci naší WŠ. Vzhledem k tomu, že jde o dvoudenní akci, které se zúčastní velké množství dětí a rodičů napříč celou ČR, tak bude zapotřebí dostatečné množství dobrovolníků, kteří pomohou jak s organizací příprav a průběhu akce.

Celá akce bude probíhat pod záštitou Spolku pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích ve spolupráci s organizačním týmem WŠ. Prosíme proto zájemce o pomoc z řad rodičů, aby se hlásili třídním důvěrníkům, kteří předají informace dále.

Další podpora

Film W100– je v přípravě nový film o waldorfském školství v České republice v režii bývalého studenta WŠ Patrika Ulricha (více o režisérovi najdete zde)

https://www.waldorf-100.org/

https://www.facebook.com/waldorf100CR